Metadon är både genomförbart och effektivt i Indien visar ny studie

Metadon är både genomförbart och effektivt i Indien visar ny studie enligt UNODC. [*]

Att öka möjligheten till behandling och olika alternativ till behandling i Södra Asien har varit viktigt för UNODC att jobba med. Det har bla inneburit banbrytande alternativ när det kommer till behandling för personer beroende av opioider. Ett sånt alternativ har varit metadonbehandling.

Man vet sedan länge att metadon förbättrar både den fysiska och psykiska hälsan för personer som är beroende av opioider. Brukarna får även möjlighet att återbygga kontakter med sina familjer och i många fall även helt upphöra med illegala droger, för att nämna några få av dom många positiva effekter behandlingen kan bidra med.

Metadon är både genomförbart och effektivt i Indien visar ny studie enligt UNODC. [*]

Att öka möjligheten till behandling och olika alternativ till behandling i Södra Asien har varit viktigt för UNODC att jobba med. Det har bla inneburit banbrytande alternativ när det kommer till behandling för personer beroende av opioider. Ett sånt alternativ har varit metadonbehandling.

Man vet sedan länge att metadon förbättrar både den fysiska och psykiska hälsan för personer som är beroende av opioider. Brukarna får även möjlighet att återbygga kontakter med sina familjer och i många fall även helt upphöra med illegala droger, för att nämna några få av dom många positiva effekter behandlingen kan bidra med.

Tillsammans med National Drug Dependence Treatment Centre och All India Institute of Medical Sciences startade UNODC under 2012 upp försöksprojekt med metadon på fem sjukhus i fyra stater i Indien.

De kommande två åren studerade man sen implementeringen av behandlingen på dom fem platserna, med målet att utvärdera möjligheterna för underhållsbehandling i Indien, samt effektiviteten av behandlingen.

Studien visade att underhållsbehandling fungerar bra även här, och att följsamheten i behandling bland dom som deltog var 90.8%. Efter tre månader med metadon uppgav hela 80% att dom hade slutat upp att använda alla andra opioider.

Både brukare och deras familjemedlemmar ansåg behandlingen effektiv och att den markant bidragit till att förbättra deras livskvalitet. Även läkarkåren ansåg det möjligt att erbjuda metadon behandling under Indiska sammanhang.

Studien presenterades senare vid ett event under December 2014. Där beslutsfattare, akademiledamöter, aktivister, brukare och internationella samarbetspartners deltog.

Vid eventet kom man överens om att landet verkligen är i behov av denna åtgärd. Man talade också om att programmen behöver skräddarsys efter brukarnas egna behov. Och att underhållsbehandling med metadon bör bli tillgängligt över hela landet.

Nu när metadonbehandling visat sig lyckat också under Indiska sammanhang kommer behandlingsformen byggas ut nationellt och bli en del av beroendeklinikerna under Hälsodepartementet och dom sociala myndigheterna.

Metadon har också föreslagits att hamna över listan med oumbärliga mediciner i landet (metadon står redan på FN listan över livsviktiga mediciner).

Förslag har också kommit om att privata läkare ska få möjlighet att skriva ut medicinen till personer som behöver den.

Mycket roligt att se dom viktiga framsteg som görs i Indien för att brukare ska ges tillgång till bästa möjliga livskvalite och vård. Nu får man hoppas att utbyggnaden kan ske så snabbt som möjligt, och att programmen verkligen skräddarsys efter dom behov som opiatanvändarna i Indien har.

Samt att man redan från början nu också välkomnar ett skademinimerande synsätt i programmen, där brukarens livskvalitet blir det viktiga.

[*] = FN:s kontor för narkotikakontroll och förebyggande av brott.

%d bloggare gillar detta: