PM: SBF kommenterar Folkhälsomyndighetens vägledning om hepatit C

Folkhälsomyndigheten publicerade idag, 28 januari 2015, sin vägledning om hepatit C och andra blodsjukdomar. Det som gör vägledningen intressant, men också viktig, är att den enbart riktar sig till Svenska Brukarföreningens medlemskollektiv och dem människor som injicerar narkotika – Svenska Brukarföreningen kommenterar de nya riktlinjerna.

ÄNTLIGEN, jublade SBF:s ordförande Berne Stålenkrantz nu på morgonen; Varför? Idag lanserades Folkhälsomyndighetens vägledning för Hälsofrämjande och förebyggande arbete med hepatit och hiv för personer som injicerar droger

Folkhälsomyndigheten publicerade idag, 28 januari 2015, sin vägledning om hepatit C och andra blodsjukdomar. Det som gör vägledningen intressant, men också viktig, är att den enbart riktar sig till Svenska Brukarföreningens medlemskollektiv och dem människor som injicerar narkotika – Svenska Brukarföreningen kommenterar de nya riktlinjerna.

ÄNTLIGEN, jublade SBF:s ordförande Berne Stålenkrantz nu på morgonen; Varför? Idag lanserades Folkhälsomyndighetens vägledning för Hälsofrämjande och förebyggande arbete med hepatit och hiv för personer som injicerar droger

Förutom Niklas Karlsson med medarbetare från Folkhälsomyndigheten har Daniel Svensson, utredare på Socialstyrelsen, bidragit med underlag. Medicinsk granskning gjordes av Martin Kåberg som är specialistläkare i beroende- och infektionsmedicin. Berne Stålenkrantz, ordförande i Svenska Brukarföreningen, har diskursgranskat innehållet ur ett brukarperspektiv.

”Denna vägledning är en del i strategin för att stödja det hälsofrämjande och förebyggande arbetet riktat tillpersoner som injicerar droger, som genom sitt droganvändande är utsatta för infektionssjukdomar och andra negativa livshändelser. Liksom i strategin lyftsmålgruppen fram som prioriterad av såväl FN, EU och WHO.”

SBF vill uppmärksamma den analys och sammanställning av åldersrelaterade livshändelser hos människor som injicerar narkotika, som visar att majoriteten redan har hepatit C när de besöker ett sprututbyte första gången, vilket är varför vi förespråkar en ökad tillgång till rena injektionsverktyg och parafernalia även utanför sprututbytesverksamheter, till exempel på apotek. Behovet måste styra – det bör räcka med att en person efterfrågar sprutor. SBF:s anser att ingen ska behöva dö med hepatit C som orsak och att personer som har hepatit C ska ha möjlighet att inte smitta andra.

För att spridningen av HCV ska minska krävs också att Lag (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler ändras. Lagen måste utformas så att landstinget ensamt ska kunna starta SX, att kommunerna alltså inte ska kunna motsätta sig landstingets beslut om att införa sprututbytesverksamhet. Allra bäst vore om det, som det står i Smittskyddslagen (2014:168) 6 kap. 1 §, var smittskyddsläkarens uppgift att planera, organisera och leda smittskyddet där han eller hon verkar.

Bland de preventiva aktiviteter i Folkhälsomyndighetens vägledning nämns peer-to-peer som ett bra sätt att förmedla kunskap på. Svenska Brukarföreningens arbetar efter principen peer-to-peer i hepatit C-projekter ”Liver or Die”, som har finansiellt stöd från Folkhälsomyndigheten. Projektet syftar till kunskapssatsning och att utveckla utbildningsmetodiken peer-to-peer. och har nu även gått in i SBF:s ordinarie verksamhet.

År 2014 höll SBF två tredagarsutbildningar där brukare utbildat brukare om smittspridning, prevention, sjukdom och behandling. Deltagarna i tredagarsutbildningen blir i sin tur utbildare för ”Liver or Die”. Utbildningen är gratis och finns dessutom i form av kortkurser för dem som inte kan delta i en tredagarsutbildning. Vi kommer gärna till er och håller en kurs eller flera! Skicka en intresseanmälan eller kontakta oss på 08-20 80 70 om du vill veta mer, anmäla dig till tredagarskursen eller boka kortkurser.

 

Kontaktperson:
Maya Kristiansson researcher ansvarig för hepatitportalen.se, Svenska Brukarföreningen
Tel: 08-20 80 70 – 0723-146745
maya.kristiansson@svenskabrukarforeningen.se

%d bloggare gillar detta: