Sårbotulism bland personer som injicerar heroin i Kalifornien, Norge och Skottland

Fall av sårbotulism har nyligen rapporterats bland personer som injicerar heroin i Kalifornien, Norge, och Skottland.
 
De 3 fallen i Kalifornien konstaterades i november, och tros höra ihop med användning av ”black tar” heroin. Fallet i Oslo konstaterades i slutet av december. De 5 fallen i Skottland konstaterades i början av januari i Glasgowtrakten. Inga fall har rapporterats i Sverige, men det skulle kunna finnas kontaminerat heroin i omlopp.
 
Symtom vid sårbotulism är bl.a. dubbelseende, tal- och sväljningssvårigheter, och lokal inflammation vid injektionsstället. Om inte behandling ges kan bakteriegiftet orsaka muskelsvaghet och efter hand andningsförlamning.
 

Fall av sårbotulism har nyligen rapporterats bland personer som injicerar heroin i Kalifornien, Norge, och Skottland.
 
De 3 fallen i Kalifornien konstaterades i november, och tros höra ihop med användning av ”black tar” heroin. Fallet i Oslo konstaterades i slutet av december. De 5 fallen i Skottland konstaterades i början av januari i Glasgowtrakten. Inga fall har rapporterats i Sverige, men det skulle kunna finnas kontaminerat heroin i omlopp.
 
Symtom vid sårbotulism är bl.a. dubbelseende, tal- och sväljningssvårigheter, och lokal inflammation vid injektionsstället. Om inte behandling ges kan bakteriegiftet orsaka muskelsvaghet och efter hand andningsförlamning.
 
Risken för botulism är högre vid intramuskulär och subcutan än vid intravenös injektion. Sjukdomen sprids genom förorenat heroin, men smittar inte från person till person.
 
Botulism är en allvarlig sjukdom som kan behandlas om personen söker vård och diagnosticeras i tid. Personer som injicerar bör därför informeras om vikten att söka vård vid sårinfektion eller neurologiska symtom. Kliniker behöver överväga botulism som differentialdiagnos hos personer som injicerar.

Vi har tidigare gått ut med flera varningar om sårbotulism.