Farligt fenomen i Afrika

Ett fenomen som kallas flashblood har börjat sprida sig bland drogbrukare i delar av Afrika. För att undvika abstinens har brukare börjat injicera blod från någon annan användare som själv just injicerat drogen.

Fenomenet startade bland sexarbetande kvinnor i Dar es Salaam, Tanzania som försökte hjälpa sina vänner som själva antingen inte fått tag i heroin eller inte haft tillräckligt med pengar,

Ett fenomen som kallas flashblood har börjat sprida sig bland drogbrukare i delar av Afrika. För att undvika abstinens har brukare börjat injicera blod från någon annan användare som själv just injicerat drogen.

Fenomenet startade bland sexarbetande kvinnor i Dar es Salaam, Tanzania som försökte hjälpa sina vänner som själva antingen inte fått tag i heroin eller inte haft tillräckligt med pengar,

Att detta på något sätt skulle fylla någon annan effekt än placebo är otroligt då en spruta med så kallat flashblood inte innehåller tillräckligt med heroin för att någon ska kunna blir frisk. Utan det hela är en myt som spridits, Riskerna med detta är såklart däremot väldigt riktiga, bla då risken för blodsmitta är stor.

Högre priser och sämre kvalite på heroin tros vara en orsak till att fenomenet tagit fart.

Man får ofta höra hur dagens förda politik riktar sig till att minska tillgången av droger, och höja priserna. Och på så sätt få färre att använda narkotika. Men vad leder det till för dom som brukar narkotika, vilka blir följderna?

Precis som opiatanvändare i Ryssland tar till det mycket skadliga hemkoket krokodil pga höga priser och dålig tillgång av heroin och andra opiater, så är det här ett annat exempel på hur dagens förda politik ofta skapar enorma risker för dom människor som använder drogerna.

Nu är det dags att vi tänker om! En human och skademinimerande narkotikapolitik där människors hälsa går i första hand är ett måste!

%d bloggare gillar detta: