Intoxiphobia: Diskriminering mot människor som använder droger

Dr Russell Newcombe diskuterar hans forskning i vad han kallar ‘intoxiphobia’ eller narkofobi (fritt översatt).

Speciellt på sättet hur man diskriminerar mot dem som använder vissa droger.

 

Dr Russell Newcombe diskuterar hans forskning i vad han kallar ‘intoxiphobia’ eller narkofobi (fritt översatt).

Speciellt på sättet hur man diskriminerar mot dem som använder vissa droger.