Vancouver först i Nordamerika med heroinförskrivning

Vancouver är först i Nordamerika att erbjuda brukare heroinförskrivning, från och med vecka 48.

Enligt David Byres, vice president vid Providence Health Care, rekommenderas denna behandling endast till de som har misslyckats flertaliga gånger. För att vara berättigad en plats måste man ha deltagit i Study to Assess Longer-term Opioid Medication Effectiveness (SALOME) som är ett program som startade redan 2011 vid Crosstown clinic. Byres har uppgett att den genomsnittliga deltagaren har misslyckats med traditionella behandlingar, metadon-behandling, 12-steg och dyl, 11 gånger. Första veckan är det 26 personer som kommer tillförskrivas heroin men antalet kommer sedan att öka då det är 120 som för närvarande är berättigade det.

Vancouver är först i Nordamerika att erbjuda brukare heroinförskrivning, från och med vecka 48.

Enligt David Byres, vice president vid Providence Health Care, rekommenderas denna behandling endast till de som har misslyckats flertaliga gånger. För att vara berättigad en plats måste man ha deltagit i Study to Assess Longer-term Opioid Medication Effectiveness (SALOME) som är ett program som startade redan 2011 vid Crosstown clinic. Byres har uppgett att den genomsnittliga deltagaren har misslyckats med traditionella behandlingar, metadon-behandling, 12-steg och dyl, 11 gånger. Första veckan är det 26 personer som kommer tillförskrivas heroin men antalet kommer sedan att öka då det är 120 som för närvarande är berättigade det.

Ekonomiskt sett är det en billigare lösning än dagens nollvision. Varje patient kommer kosta Vancouvers skattebetalare 27.000 dollar per år. Beräkningar visar att en obehandlad problematisk brukare kostar Torontos skattebetalare 47.000 dollar per år.

Proceduren är starkt kontrollerad och börjar med att patienten ska identifiera sig, efter det tilldelas denne en sjuksköterska för den första bedömningen. Blir patienten godkänd skickas denne till ett rum och får rena verktyg och diacetylmorfin. Efter detta har patienten ungefär tio minuter på sig att injicera och efter detta måste de stanna kvar i ett typ av väntrum för observation. Allt som allt tar detta ungefär 30 minuter och upprepas tre gånger om dagen. Antal besök gör, enligt Dr Scott MacDonald, att det är en svår terapi och hans egen erfarenhet är att folk som deltar i behandlingen är de som endast vill ha en fungerande dos, som gör att de klarar av vardagen och inte få något rus av det.
– This is safe evidence-based treatment, säger han.

Läkarna i Vancouver har kämpat i över ett år mot Hälsoministern Rona Ambrose, som opponerat sig starkt mot denna typ av behandling. Hon vill göra förskrivning av detta läkemedel illegalt och menar att hennes ståndpunkt vilar på vetenskaplig grund. Något som det i oktober i år uppdagades endast ha en enda vetenskaplig studie som stödde detta medan det finns ett flertal europeiska studier som visar att behandlingen har en mycket främjande verkan på deltagarna. Efter tre dagars förhandling i Högsta domstolen beviljades läkarna heroinförskrivning. Anledningen till detta är att denna typ av behandling minskar riskerna det medför att ha ett tungt problematiskt bruk av heroin.

Europeiska studier visar att denna typ av behandling fungerar mycket bra på den grupp människor där andra, traditionella behandlingar inte fungerar. De har dessutom visat att förutom minskad illegal droganvändning, minskar även den kriminella verksamheten. Brukarna kan också återanpassas bättre på det sociala planet och sysselsättningen ökar. Studien 2005-2008 North American Opiate Medication Initiative (NAOMI) visar samma resultat.

Se också detta inslag från Kanada om heroinförskrivningen..

Heroinförskrivning är något som SBF länge förespråkat. Vi stödjer allt som fungerar för individen. Det spelar ingen roll för oss om det är ett 12-stegsprogram eller heroinförskrivning.

Fler och fler länder har börjat inse att det behövs fler alternativ till dagens underhållsmediciner för den mindre grupp av brukare där metadon och buprenorfin inte varit tillräckligt.

Fem länder i Europa erbjuder redan heroin till opiatberoende, bla vårt grannland Danmark. Även i Norge har detta diskuterats under en längre tid nu. Där har man även börjat förskriva depo morfin till dom patienter som har svåra biverkningar av sin vanliga medicin. Något man även redan gör i många andra EU länder.

I Sverige anses lagligt heroin vara att ge upp på brukarna. Men man kan fråga sig vilka det är som egentligen ger upp. Att istället hänvisa dessa människor till ett kriminellt liv på gatan är väl om något att ge upp. Det är trots allt denna grupp av brukare som gång på gång kastas ut från substitutionsbehandlingen.

Varför inte ge dessa människor en chans till ett så värdigt och säkert liv som möjligt?

Heroin på recept har precis som annan substitutionsbehandling visat sig förbättra hälsan, minska illegalt bruk av narkotika, kriminalitet, prostitution, blodsmittor, överdoser och död. Det finns inget som säger att en person som får heroin utskrivet inte kan leva ett lika bra liv som någon annan.

Det handlar bara om att ge människor möjligheten.

%d bloggare gillar detta: