Kostnadseffektivitet med Naloxon

Enligt en studie utförd av San Fransisco Department of public health finns det sannolika skäl att tro att 6% av dödsfall, relaterade till överdos av opioider kunde räddas av naloxon.

På 227 naloxon-kit som delades ut kunde 1 liv räddas. Under långsiktiga förhållanden kan besparingar göras då det inte behövs utbildad personal för att handha och ge naloxon och därmed görs besparingar på bl.a utryckningar och akuthjälp.

I Sverige ligger naloxon på ungefär 75 kr per milliliter eller, så att säga, per dos.

Enligt en studie utförd av San Fransisco Department of public health finns det sannolika skäl att tro att 6% av dödsfall, relaterade till överdos av opioider kunde räddas av naloxon.

På 227 naloxon-kit som delades ut kunde 1 liv räddas. Under långsiktiga förhållanden kan besparingar göras då det inte behövs utbildad personal för att handha och ge naloxon och därmed görs besparingar på bl.a utryckningar och akuthjälp.

I Sverige ligger naloxon på ungefär 75 kr per milliliter eller, så att säga, per dos.

Världshälsoorganisationen ställer sig positiv till uppstartande av naloxon-program världen över. Enligt Nicolas Clarke, expert för WHO, ska det finnas en tillgänglighet av naloxon som är likvärdig med opioider vilket inte är fallet idag. Naloxonprogram håller redan på att startas upp i vissa länder och har hittills räddat många liv.

Berne Stålenkrantz, ordförande Svenska Brukarföreningen, säger att det politiska signaler inte får skattas högre än att rädda liv. Därför vill vi på Svenska Brukarföreningen ha utdelning av naloxon även i Sverige.