Naloxon till alla som behöver det!

En medianotis i förbifarten fångade våra ögon häromdagen.

Det är en hjälporganisation i Kentucky, USA, som arbetar med människor med beroendeproblem som börjat erbjuda andra kliniker både kurser om och distribution av naloxon. Läkemedlet hjälper att stoppa en pågående överdos att leda till döden.

Det var det här citatet som stod ut för oss.

“We’ve reached a saturation point where we’re getting more people showing up at the clinics than the number we can serve. We now have two teams formed, working simultaneously to train people and give out naloxone kits.”

Det är så här det ska se ut!!!

En medianotis i förbifarten fångade våra ögon häromdagen.

Det är en hjälporganisation i Kentucky, USA, som arbetar med människor med beroendeproblem som börjat erbjuda andra kliniker både kurser om och distribution av naloxon. Läkemedlet hjälper att stoppa en pågående överdos att leda till döden.

Det var det här citatet som stod ut för oss.

“We’ve reached a saturation point where we’re getting more people showing up at the clinics than the number we can serve. We now have two teams formed, working simultaneously to train people and give out naloxone kits.”

Det är så här det ska se ut!!!

Harm reduction på så stor skala så det blir tillgängligt till alla som behöver det, inte ett enstaka program som knappt märks i statistiken.

%d bloggare gillar detta: