Thorvald Stoltenberg och norska arbetarpartiet satsar på heroinförskrivning

Thorvald Stoltenberg och det Norska arbetarpartiets ordförandekandidat Tone Tellevik vill införa försök med heroinförskrivning till dom personer där dom vanliga underhållsmedicinerna inte varit tillräckliga.

Dom hänvisar bla till dom många lyckade försöken med heroinförskrivning i andra EU länder.

Thorvald Stoltenberg och det Norska arbetarpartiets ordförandekandidat Tone Tellevik vill införa försök med heroinförskrivning till dom personer där dom vanliga underhållsmedicinerna inte varit tillräckliga.

Dom hänvisar bla till dom många lyckade försöken med heroinförskrivning i andra EU länder.

Även här i Sverige är det viktigt med fler alternativ till metadon och buprenorfin. Då det finns en mindre del patienter där dessa mediciner inte fungerar tillräckligt bra, och andra får svåra biverkningar av sin medicin. Det är roligt att se att man i Norge faktiskt försöker göra något åt det. Man har bla börjat skriva ut depo morfin till patienter med svåra biverkningar av sin medicin. Och behovet av heroinförskrivning har också tagits upp av läkare i Norge.

Men i Sverige är det tyst. Förutom vi som länge jobbat med att försöka få beslutsfattare att förstå behovet av fler mediciner i underhållsbehandlingen är det få som talar om det. Det är sorgligt att människor inte ska kunna få den medicin som dom mår och fungerar bäst på.

Speciellt som man vet att dom finns och fungerar!