Vinster även vid sidointag

Norsk studie som visar att substitutionsbehandling innebär stora medicinska vinster även för dom patienter som fortsätter att använda droger på sidan av sin behandling.

Man såg bland annat en fyrtioenprocentig minskning i antalet sjukhusbesök relaterade till patienternas fysiska hälsa under tiden personerna var i behandling. Överdoserna minskade med hälften.

Norsk studie som visar att substitutionsbehandling innebär stora medicinska vinster även för dom patienter som fortsätter att använda droger på sidan av sin behandling.

Man såg bland annat en fyrtioenprocentig minskning i antalet sjukhusbesök relaterade till patienternas fysiska hälsa under tiden personerna var i behandling. Överdoserna minskade med hälften.

En av slutsatserna från studien är att personer inskrivna i substitutionsbehandling löper mycket mindre risk att drabbas för medicinska problem pga sitt droganvändande. Och det samma gäller alltså för patienter med fortsatt sidobruk. Efter utskrivning från behandlingen steg antalet sjukhusbesök och överdoser igen. Men nu till en högre nivå än innan behandlingen. Och då överdoser är den vanligaste dödsorsaken hos opiatanvändare är en 64% minskning väldigt talande för hur viktig behandlingen är för att rädda liv. Bakteriella infektioner sjönk också med 83%, eftersom deltagarna förmodligen helt slutat eller minskat sitt injicerande.

Författarna anser därför att ingen bör uteslutas från sin substitutionsbehandling mot sin vilja. Och i så fall endast om behandlingen anses vara en direkt fara för patientens liv. Men så långt som möjligt ska patienter med svårigheter hållas kvar. Sker detta ändå ska brukaren snabbt kunna skrivas in så fort denna känner sig redo.

Mycket av det studien säger är precis vad Svenska Brukarföreningen sagt hela tiden. Ofrivilliga utskrivningar är en stor risk för individens hälsa och liv. Samt dennes anhörigas mående. Därför kan man fråga sig hur sjukvården kan basera dessa ofrivilliga utskrivningar på att behandlingen skulle vara en fara för patientens liv. Det stämmer uppenbarligen inte överens med vad vetenskapen säger, och knappast överens med vad vi brukare säger. Nu är det dags att upphöra med dessa dumheter eller åtminstone införa en konsekvensutredning som brukarföreningen länge velat!

http://findings.org.uk/count/downloads/download.php?file=Skeie_I_1.txt

%d bloggare gillar detta: