Fallbeskrivning: LVM och underhållsbehandling

Svenska brukarföreningen har fått kontakt med en man som har substitutionsbehandling i form av Subutex. Han har även ett injektionsbehov och detta har lett till en inflammation kring hjärtklaffarna.Prover har visat negativt förutom på opiater som personen i fråga fått i samband med sin infektion. 

Detta har lett till att socialtjänsten nu begär lvm på honom då de anser att han skulle må bättre utan substitutionsbehandling, något han haft i ett och ett halvt år. Han har även gått med på frivillig behandling i hopp om att få behålla Subutexen.

Svenska brukarföreningen har fått kontakt med en man som har substitutionsbehandling i form av Subutex. Han har även ett injektionsbehov och detta har lett till en inflammation kring hjärtklaffarna.Prover har visat negativt förutom på opiater som personen i fråga fått i samband med sin infektion. 

Detta har lett till att socialtjänsten nu begär lvm på honom då de anser att han skulle må bättre utan substitutionsbehandling, något han haft i ett och ett halvt år. Han har även gått med på frivillig behandling i hopp om att få behålla Subutexen.

Personen i fråga sitter själv på avgiftning för tillfället och blir utelämnad information, bl.a har det kommit fram att även mottagningen han är bunden till också anser att han ska vara helt drogfri. Detta är inget han själv blivit informerad om utan är hörsägen från mottagningens sekreterare.

Mannen låg inne på sjukhus för sin inflammation men avvek efter ett tag då han ansåg sig bli illa behandlad. Några dagar senare sökte han ny vård och fick därmed medicin utskriven så att han kan behandlas hemmavid.

Han var helt oförberedd på detta besked och hans ombud är oengagerad i frågan utan ser det som svårt att få Socialtjänsten att ändra sig. Mannen fick reda på endast ett par dagar innan att hans ombud inte skulle närvara under måndagen då förvaltningsrätten tar beslut. Mannen är missnöjd och vill ha ett nytt ombud.

Mannen känner sig mycket nedslagen av detta och anser sig inte kunna klara av en vardag utan Subutex. Han har även ADHD och äter medicin för detta. Han anser själv att han har ett behov av hjälp och går med på terapi.