Nytt nätverk bildat om konsumtionsrum för narkotika i Europa

EuroHRNs konferens förra veckan bildades ett nytt nätverk om konsumtionsrum för narkotika i Europa.

Man kommer bl.a. hjälpa till med experter, forskning, och fungera som en allmän resursbank.

Konsumtionsrum finns idag i såväl som Australien, Nordamerika och framförallt Europa, där man har flest rum i hela världen och där mest forskning gjorts.

Många studier pekar på en bättre kontakt med sjukvården och mindre dödlighet i länder med konsumtionsrum till skillnad mot dem utan.

Svenska Brukarföreningen förespråkar självklart att konsumtionsrum ska kunna öpnas upp även i Sverige.

EuroHRNs konferens förra veckan bildades ett nytt nätverk om konsumtionsrum för narkotika i Europa.

Man kommer bl.a. hjälpa till med experter, forskning, och fungera som en allmän resursbank.

Konsumtionsrum finns idag i såväl som Australien, Nordamerika och framförallt Europa, där man har flest rum i hela världen och där mest forskning gjorts.

Många studier pekar på en bättre kontakt med sjukvården och mindre dödlighet i länder med konsumtionsrum till skillnad mot dem utan.

Svenska Brukarföreningen förespråkar självklart att konsumtionsrum ska kunna öpnas upp även i Sverige.