Smittskyddsläkare varnar för förorenat parti droger i Vänersborg, Uddevalla och Trollhättan

Smittskyddsläkare i Västra Götalandsregionen varnar för att det kan finns förorenad narkotika i omlopp.

De senaste veckorna har sjukvården fått in tre fall av allvarliga infektioner i hjärtklaffarna (vänstersidig endokardit orsakad av E.faecalis) hos sprutnarkomaner i Vänersborg, Uddevalla och Trollhättan.

– Vi har fått tre fall av en ovanlig infektion i en hjärtklaff hos intravenösa missbrukare, och eftersom det är en ovanlig form och alla har samma så misstänker vi att de har samma smittkälla. Och det skulle kunna vara smittad narkotika, det är rimligt att tro, säger Eva Lindhusen Lindhé, biträdande smittskyddsläkare i Västra Götalandsregionen.

Smittskyddsläkare i Västra Götalandsregionen varnar för att det kan finns förorenad narkotika i omlopp.

De senaste veckorna har sjukvården fått in tre fall av allvarliga infektioner i hjärtklaffarna (vänstersidig endokardit orsakad av E.faecalis) hos sprutnarkomaner i Vänersborg, Uddevalla och Trollhättan.

– Vi har fått tre fall av en ovanlig infektion i en hjärtklaff hos intravenösa missbrukare, och eftersom det är en ovanlig form och alla har samma så misstänker vi att de har samma smittkälla. Och det skulle kunna vara smittad narkotika, det är rimligt att tro, säger Eva Lindhusen Lindhé, biträdande smittskyddsläkare i Västra Götalandsregionen.

Det finns också risk att samma parti av narkotika kan finnas kvar till försäljning i Trestadsområdet och övriga Sverige.

Det är i nuläget oklart vilken typ av narkotika patienterna har använt, och som de sedan blivit allvarligt sjuka av. Det har angivits amfetamin och iv loperamid. Åtminstone en av dem har tidigare använt heroin.

Infektion i en hjärtklaff är en mycket allvarlig och potentiellt livshotande infektion, som kräver långvarig antibiotikabehandling för att botas.

Symptom att vara uppmärksam på är feber och tecken till försämrad hjärtfunktion, som andfåddhet vid även liten ansträngning, bensvullnad, rubbning i hjärtrytm och liknande. Blir man sjuk med dessa symptom ska man snarast kontakta sjukvården för bedömning.

%d bloggare gillar detta: