Ny studie om brukarinflytande vid implementering av sprututbyte

En ny studie om brukarinflytande vid implementering av sprututbyte visar på svårigheten att få med brukarna.

I studien lyfts tre möjliga förklaringar till varför det är som det är.

En ny studie om brukarinflytande vid implementering av sprututbyte visar på svårigheten att få med brukarna.

I studien lyfts tre möjliga förklaringar till varför det är som det är.

  1. Sprututbytet är en känslig politisk fråga som aktörerna vill hantera på ett smidigt sätt.
  2. Det finns inte något egentligt utrymme för brukarinflytande då utformandet av sprututbytet är detaljreglerat i lagen.
  3. De offentliga aktörerna och en av brukarorganisationerna menar att det var tydligt att brukarorganisationerna var positiva till införandet av sprututbytet.

Kommentar: Kanske är det som Stockholm Brukarförening gjort det enda rätta, starta sitt ett eget sprututbyte.