TT: Överdoser kan stoppas med nässprej (med kommentar från SBF)

En nässprej har räddat livet på flera heroinister i Köpenhamn de senaste fyra åren. Nu kan sprejen, som kan häva en överdos på några få minuter, vara på gång i Sverige.

Sedan 2010 har Köpenhamns kommun utbildat 120 danska heroinister i att använda så kallade naloxonkit. Kitet innehåller en nässprej med ämnet naloxon som häver andningssvårigheterna hos den som fått en överdos.

– Varje insats som inte först och främst syftar till drogfrihet väcker motstånd i Sverige, säger Torkel Richert, doktorand på Malmö Högskola.

En nässprej har räddat livet på flera heroinister i Köpenhamn de senaste fyra åren. Nu kan sprejen, som kan häva en överdos på några få minuter, vara på gång i Sverige.

Sedan 2010 har Köpenhamns kommun utbildat 120 danska heroinister i att använda så kallade naloxonkit. Kitet innehåller en nässprej med ämnet naloxon som häver andningssvårigheterna hos den som fått en överdos.

– Varje insats som inte först och främst syftar till drogfrihet väcker motstånd i Sverige, säger Torkel Richert, doktorand på Malmö Högskola.

Han tycker att svensk sjukvård också borde dela ut naloxon. Även Svenska Brukarföreningen trycker på, men responsen från politiskt håll har varit sval.
Men försök med naloxonsprej kan ändå vara på gång i Skåne.

Anders Åkesson (MP), skånskt regionråd med ansvar för läkemedels- och beroendefrågor säger sig ska lyfta frågan om ett försöksprojekt med naloxon i Skåne.
– Vi har skyldighet att tillhandahålla vård i alla lägen.

Kommentar från SBF:

Vi blev oerhört glada över att se TT:s telegram om naloxon återtryckas i flera svenska tidningar söndagen 21/9 2014.

Naloxon är ett ofarligt motgift som motverkar överdoser från opiater och opioider genom att upphäva andningsförlamningen som drogerna orsakat.

Den nya nässprayen är betydligt lättare att administrera eftersom den inte kräver någon injicering, utan sprutas direkt in i näsan och verkar oerhört snabbt.

All heder åt Torkel Richert på Malmö högskola för hans avhandling i frågan och för sin ståndpunkt för en större spridning av läkemedlet.

SBF har sedan 2012 krävt att naloxon ska kunna distribueras till oss, våra medlemmar och kompisar som löper störst risk att drabbas av en överdos.

Det kostar inte heller mycket att genomföra och vinsterna för den enskilda individen såväl anhöriga är enorma.

Det skulle signalera från samhällets sida att allas liv är lika mycket värda att räddas.

Se mer på Svenska Brukarföreningens infosajt om naloxon: www.naloxon.nu

%d bloggare gillar detta: