Regionala seminarier för beroendevårdens nya nationella riktlinjer fortsätter i höst

Före sommaren genomfördes tio regionala seminarier för att diskutera den preliminära versionen av riktlinjerna med mottagarna ute i landet. I höst ska ytterligare fem regionala seminarier om de nationella riktlinjerna för beroendevård genomföras.

Seminarierna äger rum på följande platser:

  • 21 oktober: Värmland
  • 7 november: Örebro
  • 21 november: Västmanland
  • 5 december: Södermanland
  • 12 december: Uppsala

Den 19 juni var sista datum att lämna synpunkter på den preliminära versionen av riktlinjerna. Sammanlagt har ett 50-tal synpunkter från regioner, landsting, kommuner, olika organisationer och personer kommit in.

Före sommaren genomfördes tio regionala seminarier för att diskutera den preliminära versionen av riktlinjerna med mottagarna ute i landet. I höst ska ytterligare fem regionala seminarier om de nationella riktlinjerna för beroendevård genomföras.

Seminarierna äger rum på följande platser:

  • 21 oktober: Värmland
  • 7 november: Örebro
  • 21 november: Västmanland
  • 5 december: Södermanland
  • 12 december: Uppsala

Den 19 juni var sista datum att lämna synpunkter på den preliminära versionen av riktlinjerna. Sammanlagt har ett 50-tal synpunkter från regioner, landsting, kommuner, olika organisationer och personer kommit in.

– De inkomna synpunkterna samt de synpunkter som vi får in under de regionala seminarierna ska diskuteras och bearbetas i projektledningsgruppen under hösten säger Maria Branting, projektledare för nationella riktlinjer för beroendevård.