Kurs om substitutionsbehandling vid Malmö högskola

Till våren erbjuder Malmö högskola åter igen den populära LARO-kursen (läkemedelassisterad behandling av opiatberoende).

Femton högskolepoäng på halvfart, helt distansbaserad (via internet).

Öppen för alla med grundläggande högskolebehörighet.

Brukare är varmt välkomna att anmäla sig!

Kursansvarig är Björn Johnson, docent vid Malmö högskola.

Läs mer om kursen: http://edu.mah.se/HS168A

Beskrivning:

Till våren erbjuder Malmö högskola åter igen den populära LARO-kursen (läkemedelassisterad behandling av opiatberoende).

Femton högskolepoäng på halvfart, helt distansbaserad (via internet).

Öppen för alla med grundläggande högskolebehörighet.

Brukare är varmt välkomna att anmäla sig!

Kursansvarig är Björn Johnson, docent vid Malmö högskola.

Läs mer om kursen: http://edu.mah.se/HS168A

Beskrivning:

Kursen ger grundläggande kunskaper om olika teoretiska, praktiska och socialpolitiska perspektiv kring läkemedelassisterad behandling av opiatberoende (metadon, buprenorfin). Särskild vikt ägnas åt vårdformens roll och utformning i dagens svenska narkomanvård. Kursen omfattar fem moment: opiatmissbruk som socialt fenomen, narkomani och drogberoende, metadonbehandling, läkemedelsbaserad behandling samt praktiska och etiska problem.