Enkät för migranter som använder narkotika / Survey for migrants using drugs

Har du migrerat till Sverige och använder narkotika? Vill du delta i en enkät för att göra sjukvården i EU bättre?

Då uppmanar vi dig att fylla i denna anonyma enkäten, vars resultat kommer att användas för att utveckla en bättre sjukvårdspolitik i hela Europa.

Desto fler som fyller i enkäten, och som får en chans att säga hur de vill ha det och påverka, desto bättre för alla, speciellt människor som använder narkotika.
 
>> LÄNK: http://www.fluidsurveys.com/s/amase-community-F11/?l=en

Enkäten finns på engelska, amhariska, tyska, spanska, franska, italienska, nederländska, polska, portugisiska, somaliska, turkiska, grekiska, ryska och arabiska.

– – –

Har du migrerat till Sverige och använder narkotika? Vill du delta i en enkät för att göra sjukvården i EU bättre?

Då uppmanar vi dig att fylla i denna anonyma enkäten, vars resultat kommer att användas för att utveckla en bättre sjukvårdspolitik i hela Europa.

Desto fler som fyller i enkäten, och som får en chans att säga hur de vill ha det och påverka, desto bättre för alla, speciellt människor som använder narkotika.
 
>> LÄNK: http://www.fluidsurveys.com/s/amase-community-F11/?l=en

Enkäten finns på engelska, amhariska, tyska, spanska, franska, italienska, nederländska, polska, portugisiska, somaliska, turkiska, grekiska, ryska och arabiska.

– – –

Have you migrated to Sweden and uses drugs? Do you want to participate in a survey to help make healthcare in the EU better?

In that case we encourage you to fill out this anonymous survey, whose results will be used to develope a better healthcare policy in the whole of Europe.

The more people who fill out the survey, and get a chance to express how they want things to be and influence, the better for everybody, especially people who uses drugs.

>> LINK: http://www.fluidsurveys.com/s/amase-community-F11/?l=en

The survey is available in English, Amharic, German, Spanish, French, Italian, Dutch, Polish, Portugeese, Somali, Turkish, Greek, Russian and Arabic.