Ny rapport från Global Commission on Drug Policy (med kommentar från SBF)

I tisdags förra veckan släppte Global Commission on Drug Policy sin nya rapport i New York City.

Rapporten går ett steg längre och rekommenderar avkriminalisering av allt narkotikabruk och reglering av vissa psykoaktiva substanser.

Kommissionen är den mest respekterade gruppen av höga politiker och statstjänstemän som kommit med den här typen av förslag.

I tisdags förra veckan släppte Global Commission on Drug Policy sin nya rapport i New York City.

Rapporten går ett steg längre och rekommenderar avkriminalisering av allt narkotikabruk och reglering av vissa psykoaktiva substanser.

Kommissionen är den mest respekterade gruppen av höga politiker och statstjänstemän som kommit med den här typen av förslag.

Se video från lanseringen här. Läs även vår internationella brukarorgansiations kommentar här.

Några höjdpunkter från rapporten:

  • Sluta kriminalisera människor för att de använder narkotika samt mindre innehav och stoppa påtvingad behandling för människor vars enda brott är användning eller personligt innehav av narkotika.
  • Prioritera hälsa och säkerhet före misslyckade polisinsatser.
  • Garantera tillgång till grundläggande basläkemedel, speciellt opiatbaserade läkemedel för smärta.
  • Tillåt och uppmuntra experiment i lagligt reglerade marknader för nuvarande illegal narkotika, till en början cannabis, kokablad och andra psykotropiska droger.
  • Hitta alternativ till fängelse för icke-våldsamma personer som bönder och kurirer inblandade i den illegala drogmarkanden.
  • Utnyttja det kommande UNGASS-mötet 2016 för att reforma den internationella narkotikapolitiken.
  • Fokusera på att reducera inflytandet av kriminella organisationer såväl som det våld och osäkerhet som de orsakar i konkurrens mellan varandra och Staten.

Kommentar från SBF:

Rapporten från Global Commission on Drug Policy ekar vad vi i Svenska Brukarföreningen sagt i flera år, vilket glädjer oss.

Vi stödjer de flesta av kommissionens förslag, bland annat det om borttagandet av konsumtionsförbudet (avkriminalisering). Lagen som nu finns anser SBF ligger till grund för det mesta av attityderna gentemot vårt medlemskollektiv.

I en TV-intervju före valet och på en direkt fråga om avkriminalisering så stod Jonas Sjöstedt (ordförande i Vänsterpartiet) upp för just en avkriminalisering av det egna bruket. Vänsterpartiet är för närvarande det enda partiet i riksdagen som törs gå utanför ramarna på minfältet som den svenska narkotikapolitiken befinner sig på.

Vi hoppas att fler enskilda riksdagspolitiker nu törs kliva fram och också våga säga det dem egentligen tycker. Vi vet att dem finns, så våga plocka upp handgranaten. Vi lovar att den inte kommer att brisera.

Inför det viktiga UNGASS-mötet 2016 hoppas SBF att fler står bakom de punkter rapporten tar upp. Vi får även hoppas att den svenska regeringen och politikerna tar till sig det viktiga innehållet i rapporten, och börjar tänka efter.

Kofi Annan, Thorvald Stoltenberg, Javier Solana, Richard Branson m.fl. är knappast några "flummare" eller dumhuvuden utan väldigt respekterade samhällsbärare. Vi tycker att dem iallafall förtjänar att lyssnas på.

Nu önskar vi en debatt med ett öppet sinne istället för ett stängt.

Som vi alltid sagt. Vi måste skilja på hälso- och sjukvård (skademinimering), prevention och polisens kamp mot organiserad brottslighet.

Låt oss börja diskussionen… och ta hand om varandra där ute!