SBF NPF blir avdelning till SBF

Vid årsmötet av föreningen SBF NPF (Svenska Brukarföreningen Neuropsykiatriska Funktionsnedsättningar) beslöts det att lägga ned föreningen som organisationsform och istället fortsätta som en avdelning till Svenska Brukarföreningen.

Styrgruppen som går under namnet Den Pigga Gruppen kommer att bestå av människor med egen erfarenhet av amfetamin och med diagnoser som ADD och ADHD. Detta är något som vi kommer att hålla benhårt på utan undantag.

Kriminella brukare av CS (Centralstimulantia) som ofta sitter i fängelse, en form av politiska fångar, och som tidigare haft väldigt svårt att göra sin röst hörd får nu äntligen en egen röst

Gruppen kommer vara rådgivande till Svenska Brukarföreningen i dessa frågor.

Vid årsmötet av föreningen SBF NPF (Svenska Brukarföreningen Neuropsykiatriska Funktionsnedsättningar) beslöts det att lägga ned föreningen som organisationsform och istället fortsätta som en avdelning till Svenska Brukarföreningen.

Styrgruppen som går under namnet Den Pigga Gruppen kommer att bestå av människor med egen erfarenhet av amfetamin och med diagnoser som ADD och ADHD. Detta är något som vi kommer att hålla benhårt på utan undantag.

Kriminella brukare av CS (Centralstimulantia) som ofta sitter i fängelse, en form av politiska fångar, och som tidigare haft väldigt svårt att göra sin röst hörd får nu äntligen en egen röst

Gruppen kommer vara rådgivande till Svenska Brukarföreningen i dessa frågor.

Vi har redan nu en väldigt bra åldersskillnad hos gruppens fyra första medlemmar.

Vi kommer hålla både fysiska regelbundna möten och samtidigt vara aktiva på t.ex. Facebook.

Mer information om styrgruppen och där du även kan skicka in en intresseanmälan att ingå i gruppen finns här.

Det kommer också att finnas seperata Facebookgrupper för andra NPF-grupper, tex anhöriga till NPF och en blandad stödgrupp.

Den Pigga Gruppen