Rätt till bästa möjliga vård, visst är det en rättighet?

Patienter med allvarliga biverkningar kopplade till metadon eller buprenorfin kommer i Norge nu kunna få tillgång till depo morfin. Tyvärr är kriterierna väldigt strikta, och många som skulle kunna haft nytta av preparatet kommer inte få tillgång till det.

Depo morfin används redan i flera europeiska länder, framförallt för patienter med svåra biverkningar av dom vanliga medicinerna. Men i vissa länder också som en del i den vanliga behandlingen precis som metadon och buprenorfin. Erfarenheter från länder som använder sig av långtidsverkande morfin är också att preparatet har vissa fördelar med mindre biverkningar överlag, och färre interaktioner med andra läkemedel.

Patienter med allvarliga biverkningar kopplade till metadon eller buprenorfin kommer i Norge nu kunna få tillgång till depo morfin. Tyvärr är kriterierna väldigt strikta, och många som skulle kunna haft nytta av preparatet kommer inte få tillgång till det.

Depo morfin används redan i flera europeiska länder, framförallt för patienter med svåra biverkningar av dom vanliga medicinerna. Men i vissa länder också som en del i den vanliga behandlingen precis som metadon och buprenorfin. Erfarenheter från länder som använder sig av långtidsverkande morfin är också att preparatet har vissa fördelar med mindre biverkningar överlag, och färre interaktioner med andra läkemedel.

Även Svenska patienter med svåra biverkningar och medicinska skäl till varför metadon eller buprenorfin inte är lämpligt måste kunna erbjudas ett annat alternativ. Idag finns det personer som inte får någon hjälp trots att det finns mediciner som fungerar.

Något som inte går ihop med allas rätt till bästa möjliga vård.