Pressmeddelande: Var är brukarföreningen ABC?

2014-09-03

Pressmeddelande.

ABC har gjort en serie inslag om narkotika riskbruk och dödlighet i vilka man låter enskilda narkomaner samt anhörigföreningar komma till tals.

I Stockholm finns en förening, med 1569 medlemmar, som organiserar människor i beroende och beroendevårdens patienter (speciellt underhållsbehandling för opiatberoende). Vi är Svenska Brukarföreningens största lokalförening: Stockholms Brukarförening.

Vi ifrågasätter starkt att anhörigorganisationer och politiker får definiera vilka vi (narkomanerna) är, hur våra liv ser ut och vad vi behöver.

De enskilda brukare som intervjuades kan ju inte företräda någon annan än sig själv.

2014-09-03

Pressmeddelande.

ABC har gjort en serie inslag om narkotika riskbruk och dödlighet i vilka man låter enskilda narkomaner samt anhörigföreningar komma till tals.

I Stockholm finns en förening, med 1569 medlemmar, som organiserar människor i beroende och beroendevårdens patienter (speciellt underhållsbehandling för opiatberoende). Vi är Svenska Brukarföreningens största lokalförening: Stockholms Brukarförening.

Vi ifrågasätter starkt att anhörigorganisationer och politiker får definiera vilka vi (narkomanerna) är, hur våra liv ser ut och vad vi behöver.

De enskilda brukare som intervjuades kan ju inte företräda någon annan än sig själv.

Förmodligen kan det inträffade förklaras med att vår syn på beroende, och de åtgärder som ska till för att rädda livet på brukarna inte alls stämmer överens med det man redovisar i ABC. Vård och behandling är inte ett heltäckande svar på hur man kommer tillrätta med dödligheten.

Vårt fokus är på insatser som riktas till dem som inte vill, eller kan sluta använda narkotika. Vi förespråkar konsumtionsrum, Naloxonutdelning och utvidgad substitutionsbehandling dvs harm reductionåtgärder som bidrar till att rädda liv men även öka livskvaliten hos dem som trots allt fortsätter att använda narkotika.

Vi kan inte låta bli att undra om undlåtenheten att kontakta brukarnas egen förening beror på att vi fått reportern, Anna-Klara Bankel, fälld för ett inslag då hon i vintras hängde ut en av våra medlemmar i tv som läkemedelslangare.

Svenska Brukarföreningen/Stockholm

Christina Paulsrud/ ordf

 

Se ett av inslagen hos SVT ABC:

Här stoppas de från att ta sitt heroin
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/abc/vem-ska-radda-seydo

 

Kontakt:

Christina Paulsrud
08-31 14 90 / 0736-31 14 90
christina.paulsrud@brukarforeningen.se