Straff / Vård – En film om den svenska narkotikapolitiken

"Straff / Vård" är en dokumentärfilm som handlar om den svenska narkotikapolitiken.

I Sverige så har vi idag dubbelt så hög dödlighet i narkotika relaterade dödsfall än andra jämförbara europeiska länder, trots vår allmän preventiva och restriktiva politik. Vi ställde oss själva frågorna:

"Straff / Vård" är en dokumentärfilm som handlar om den svenska narkotikapolitiken.

I Sverige så har vi idag dubbelt så hög dödlighet i narkotika relaterade dödsfall än andra jämförbara europeiska länder, trots vår allmän preventiva och restriktiva politik. Vi ställde oss själva frågorna:

  • Är straff en rimlig påföljd av ett socialt och beroende problem?
  • Lyckas den idag förda politiken nå det uppsatta målet om ett narkotikafritt samhälle?

För att hjälpa oss svara på dem här frågorna har vi tagit hjälp av Professor Ted Goldberg, filosofen Alexander Bard samt vår förre nationella narkotikasamordnare Björn Fries.

Vi på stiftelsen Glöm Aldrig William Petzäll jobbar för att förändra den nuvarande inhumana narkotikapolitiken och narkomanvården, vi tror och vet att forskning måste få gå före moralism och ideologi, harm reduction, d.v.s. skadereducering är i vår mening den enda rättvisa, humana och hållbara vägen framåt. Som en partipolitiskt obunden stiftelse kan vi lyfta den här frågan oavkortat och kritisera alla partier som fortsätter hävda status quo.

Jag som gjort den här filmen heter Kamal El Salim och jag driver stiftelsen "Glöm Aldrig William Petzäll". Vi jobbar nära med Svenska Brukarföreningen (http://www.svenskabrukarforeningen.se/) och familjen Petzäll.

Besök oss på www.gawp.se

%d bloggare gillar detta: