Hur brukas och missbrukas forskning om alkohol och droger?

Rusmedelsforskardagarna i Stockholm pågår just nu.

En av huvudtalarna, professor Alison Ritter från National Drug and Alcohol Research Centre i Australien, hade en väldigt intressant föreläsning.

Till vilken utsträckning formar evidensbaserad kunskap narkotikapolitiken?

Det diskuterades bl.a. hur forskningsbaserade argument används i beslutningsfattningen, hur de påverkar uppställning av problematiker och var forskning står i förhållande till andra faktorer som påverkar beslutsfattningen.

 – Det är viktigt att komma ihåg att det finns många andra röster inom alkohol- och drogpolitiken förutom den evidensbaserade kunskapen. Bland annat intressentgrupper, erfarenheter från alkohol- och droganvändare och allmänhetens opinion, konstaterade Ritter.

Rusmedelsforskardagarna i Stockholm pågår just nu.

En av huvudtalarna, professor Alison Ritter från National Drug and Alcohol Research Centre i Australien, hade en väldigt intressant föreläsning.

Till vilken utsträckning formar evidensbaserad kunskap narkotikapolitiken?

Det diskuterades bl.a. hur forskningsbaserade argument används i beslutningsfattningen, hur de påverkar uppställning av problematiker och var forskning står i förhållande till andra faktorer som påverkar beslutsfattningen.

 – Det är viktigt att komma ihåg att det finns många andra röster inom alkohol- och drogpolitiken förutom den evidensbaserade kunskapen. Bland annat intressentgrupper, erfarenheter från alkohol- och droganvändare och allmänhetens opinion, konstaterade Ritter.

– Enligt en australiensisk undersökning om hur beslutsfattare får tillgång till forskning uppgav samtliga att de brukar konsultera en expert, 57 procent uppgav att de använder nätet (Google) och bara 35 procent att de läser akademisk litteratur, säger Ritter.

Under den inledande sessionen föreläste också Bergljot Baklien från norska Statens institut for rusmiddelforskning om forskningens roll i beslutsfattandet kring alkoholfrågor på lokal nivå i Norge.

– Beslutsfattare tenderar att välja sådan forskning som kan stöda de val de redan har bestämt sig för, sammanfattade Baklien.

Forskardagarna arrangeras av Nordens Välfärdscenter som är en institution under Nordiska ministerrådet.

Kommentar: En väldigt spännande föreläsning som visar att hur vi än skulle vilja att människor skiljer på sjukvård, polis och förebyggande insattser så blandas de så lätt ihop. Mycket eftersom vi gillar inte att erkänna att vi har fel. Då är det enklare att hitta en studie som bekräftar vår uppfattning, snarare än tvärtom.

%d bloggare gillar detta: