Studie om överdoser från Sverige.

En studie om överdoser av Torkel Richert. Av studien kan man dra åtminstone två viktiga slutsatser som kan hjälpa till att minska narkotikadödligheten i landet.

1. Ge brukare till gång till Naloxon för att kunna rädda sina vänner.

En studie om överdoser av Torkel Richert. Av studien kan man dra åtminstone två viktiga slutsatser som kan hjälpa till att minska narkotikadödligheten i landet.

1. Ge brukare till gång till Naloxon för att kunna rädda sina vänner.

2. Sluta skicka poliser till överdos larm, eller inför en God Samaritan Law. (Vilket är en lag som skyddar människor från mindre åtal om de kommer till undsättning av andra. Tex så skulle en person kunna slippa åtalas för ett mindre innehav av narkotika ifall personen ringt ambulans för att rädda livet på en annan människa. På så sätt slipper folk att tveka inför att ringa efter hjälp pga rädsla för konsekvenser. God Samaritan Law har bla införts på många håll i USA för att minska dom många dödsfall kopplade till opioider i landet.

Högsta prioritet måste i första hand vara att rädda liv. Denna studie visar på i varje fall två viktiga åtgärder som skulle kunna hjälpa till att göra det.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0955395914001741#