Region Skåne på Øresundshuset om LARO och det Fria Vårdvalet.

Region Skåne pratar fördelarna med att folk kan välja mottagning själv – det fria vårdvalet. Det är bra att man har en valmöjlighet o kan vända sig dit där man tror att man kommer att ha bäst nytta av det – det har man i all annan vård.
Det är bra att folk numera har den "makten" – funkar det inte på ett ställe så måste man kunna vända sig till något annat. Det håller vårdgivare på tårna(förhoppningsvis) och gagnar alla.

Det enda lilla aber som finns här är att vi som vanligt inte är med – eller överhuvudtaget varit med o fått säga vårt i processen mot införandet av ett fritt vårdval i Skåne för människor med opiatberoende.

Region Skåne pratar fördelarna med att folk kan välja mottagning själv – det fria vårdvalet. Det är bra att man har en valmöjlighet o kan vända sig dit där man tror att man kommer att ha bäst nytta av det – det har man i all annan vård.
Det är bra att folk numera har den "makten" – funkar det inte på ett ställe så måste man kunna vända sig till något annat. Det håller vårdgivare på tårna(förhoppningsvis) och gagnar alla.

Det enda lilla aber som finns här är att vi som vanligt inte är med – eller överhuvudtaget varit med o fått säga vårt i processen mot införandet av ett fritt vårdval i Skåne för människor med opiatberoende.
Det pratas om egenmakt, ett större självbestämmande i beslut som rör det egna livet o samverkan – fan tro't! Annars är det bra:)

I den andra delen av filmen från semiariet kring "LARO" o det fria vårdvalet öppnar vice ordf i hälso o sjukvårdsnämnden i Region Skåne med att säga: Det finns en enorm kraft hos varje enkild person om man bara får vara del i sin egen vård"  – Det är bra sagt, det är  precis vad det handlar om och just detta som både  Svenska Brukarförening och Skånes Brukarförening – lokalt i Skåne –  bl.a. sysslar med.

Det är Empowerment – men vi måste också tillåtas få vara just en del i den egna vården. Vi måste ju släppas in – annars blir det bara "lip service" o det är mindre kul…  

 
 
 
%d bloggare gillar detta: