Grapefruktjoice interaktion med metadon

Grapefrukt är en frukt som krockar med många läkemedel, men hur är det med metadon?

En av de mindre kända biverkningar eller sidoeffekter av grapefruktjuice är just dess positiva eller negativa interaktion, beroende på vem man talar med, med smärt- och substitutionsläkemedlet metadon.

Enligt Läkemedelsupplysningen och FASS bör man undvika grapefruktjoice i samband med metadon:

Drick inte grapefruktjuice när du behandlas med metadon, eftersom det kan förändra effekten av läkemedlet.

Grapefruktjoice verkar genom att begränsa en enzym som kontrollerar elektrisk hjärtaktivitet och anses därför också en riskfaktor för vissa typer av arytmi (oregelbunden hjärtverksamhet).

Grapefrukt är en frukt som krockar med många läkemedel, men hur är det med metadon?

En av de mindre kända biverkningar eller sidoeffekter av grapefruktjuice är just dess positiva eller negativa interaktion, beroende på vem man talar med, med smärt- och substitutionsläkemedlet metadon.

Enligt Läkemedelsupplysningen och FASS bör man undvika grapefruktjoice i samband med metadon:

Drick inte grapefruktjuice när du behandlas med metadon, eftersom det kan förändra effekten av läkemedlet.

Grapefruktjoice verkar genom att begränsa en enzym som kontrollerar elektrisk hjärtaktivitet och anses därför också en riskfaktor för vissa typer av arytmi (oregelbunden hjärtverksamhet).

Enligt brukare som vi på redaktionen talat med så verkar den dock ha effekten att metadonet snabbare tas upp av kroppen, samtidigt verkar också metadonet lämna kroppen lite snabbare.

Andra menar att de inte märkte någon skillnad alls medan den del säger att kombinationen förstärker effekten, även om den är väldigt subtil och knappt märkbar.

Beroendeklinikerna menar att saken aldrig nämns och inte existerar.

En studie från 2004, där åtta patienter fick antingen grapefruktjoice eller vatten 30 minuter före och under deras dagliga dos metadon, verkar stödja dem som säger den ökar effekten, men inte med mycket.

En ökning med 17% av biotillgänglighet (hur mycket av ett ämne eller läkemedel tas upp i kroppen) kunde mätas, men det är inga nivåer som anses vara en fara för patienter.

Men man skriver också att det ändå inte kan uteslutas att hos vissa patienter kan en större effekt ses och därför rekommenderas inte intag av grapefrukt joice i samband med metadon, speciellt inte i början av en behandling.

Det enda som verkar helt säkert är att vi kommer nog aldrig få höra en obducent skylla dödsfall på grapefruktjoice, på samma sätt som de så gärna gör med metadon, så fort de får chansen…

%d bloggare gillar detta: