Kvalificering för Läkemedels Assisterad Rehabilitering Opiat.

Kvalificering underhållsbehandling  sk. LARO &

Från tollerans till sk.Nolltollerans

11 september 2001. BeroendeCentrum Stockholms (BCS) avd. 166 Huddingesjukhus. Underhållsbehandling sk. LARO (läkemedels Assisterad Rehabilitering Opiat) med läkemedlet Subutex/Buprenorfin.

brukarvanspriset07-berne_overlamnar_priset-kakko_gronbladh_heiligh.jpg

Kvalificering underhållsbehandling  sk. LARO &

Från tollerans till sk.Nolltollerans

11 september 2001. BeroendeCentrum Stockholms (BCS) avd. 166 Huddingesjukhus. Underhållsbehandling sk. LARO (läkemedels Assisterad Rehabilitering Opiat) med läkemedlet Subutex/Buprenorfin.

kuala-lumpur-296327_180.jpg

Lyckan efter år av slit med opiatberoende, att komma in i ett program för underhållsbehandling (sk.LARO) med läkemedlet Subutex (Buprenorfin).

Först önskan att nå över 20 år, sedan drömmen att bli 30. Framtiden beskrevs av berörda läkare och forskare som utsiktslösa utan Metadon/Buprenorfin/Suboxone. Chansen att överleva utan läkemedel som Buprenorfin eller Metadonbehandling räknades i promille, inte procent.

För de flesta Heroinister med dessa två preparat att ansöka, senare tre stycken -tillsammans med en narkotikapolitisk åtgärd kom läkemedlet Suboxone ut på marknaden.

Buprenorfin tillsammans med ämnet Naltrexon, på pappret skapat för att vid vanlig administrering skulle det tillsatta ämnet Naltrexon vara helt verkningslöst i kroppen (tillskillnad mot Buprenorfinet). Tanken: att Naltrexonet enbart skulle lösas ut vid injicering och då motverka detta. Ifall Suboxon ändå injicerades skulle Naltrexonet lösas ut i kroppen och ge abstinenssymtom och med det en ovilja att injicera. 

Vid vanlig administrering finns det en risk att Naltrexonet läcker ut lite i kroppen för en del. Grupper finns på Facebook b.la. skapade av SBF där just biverkningar av Suboxon är i center. SBF har även sidor där man kan anmäla biverkningar av Suboxone. Totalt fanns nu tre läkemedel inom LARO att kunna ansöka om vid heroinberoende.

imagescaem52cb.jpg

Förbättringar:

Utöver läkemedelsassisterad behandling med (Metadon/Buprenorfin/Suboxone) ledde även några nya åtgärder fram till att fler fick LARO i Sverige. Dels var nu inte längre Metadon ensamt preparat som förskrevs vid dokumenterat heroinberoende. Det var tidigare svårt som Heroinist att få ta del av en Metadonbehandling.

De kriterier som behövde vara uppfyllda för att ens kanske vara i närheten att tas upp på Metadonkonferansen var i sig för de flesta brukare svåra att uppfylla. Att då ett nytt preparat, Subutex (Buprenorfin) kom ut på marknaden gjorde stor skillnad.

För läkemedlet Subutex krävdes ett års verifierat, dokumenterat och diagnostiserat heroinberoende (istället för de fyra år som var rådande för att få Metadon). Nu kunde fler med problematiskt Heroinberoende vara i närheten för en läkemedelsassisterad åtgärd.

Ytterligare en positiv åtgärd som gjorde att fler fick tillgång till Metadon eller Subutex (Buprenorfin) var att taket "siffran" på de som kunde få Metadonbehandling i Sverige höjdes, utöver kom nu läkemedlet Subutex till kvoten.

De för läkemedlet Metadon fyra års dokumenterat Heroinberoende sänktes till två år och det ett års dokumenterat Heroinberoende som behövdes för att få läkemedlet Subutex (Buprenorfin) höjdes till samma som nu var för läkemedlet Metadon, alltså gällde nu två år för både Metadon och Subutex.

Men kö och läkarbrist sköt ändå upp möjligheten till LARO för många brukare, då lever man med döden runt hörnet.

ornament-158427_180.png

För en plats på avgiftningen krävdes återupprepade samtal klockan åtta på morgonen, (i långa perioder) "för att visa motivation". Överdos var frilejd in på avgiftningsavdelningen. Varje gång jag var inne på en avgiftningsavdelning hade flera tagit en överdos på intagets toalett med flit för att på så sätt komma in utan upprepade dagliga samtal. Utöver försvårade kravet på en sk.socialplanering med socialtjänsten.

Att du som brukare nu kunde få Subutexnedtrappning mot Opiatabstinens en seger likt att det nu fanns tre preparat, metadon, Subutex,Suboxone som erbjöds via LARO.

Livrädd över situationen, fucked, stolt, att manövrera vården -svårt.

Väl upptrappad på Subutex, buga och bocka tacksamt, den mycket efterlängtade behandlingen hade från start bra regler, men tänket på en behandling med inriktning minska skadeverkningar, inte bestraffa, ändrades tyvärr senare. Dagliga besök på Huddingesjukhus med medicinhämtning sju dagar i veckan, helger inget undantag (då delade avgiftningsavdelningen ut Subutex) i ett och ett halft år.

Kände mig bortskämd med möjligheten att få ett daglig intag med läkemedlet Subutex tillskillnad mot de som kommit in senare i programmen och inte alls kunde påverka hur dosen fördelades. De fick ta dubbeldos Subutex tre intag per vecka vare sig de ville eller inte. Dosen var dessutom lägre än den de tidigare upptrappade brukarna stod på.

I den gruppen på HuddingeSjukhus hördes många röster om att exempelvis fredagens dos (stötdos för hela helgen som intogs fredag morgon och skulle räcka till nästa intag måndag morgon) inte höll sig helt jämn utan att på Söndagen slog suget igenom det dosfall de upplevde, men inte fick gehör för. I den gruppen blev fler utskrivna än vi brukare som fortfarande fick en daglig dos med läkemedlet Subutex/Buprenorfin.

Även avgiftningen började använda sig av Subutex som en kort men lyckad temporär nedtrappning vid opiatabstinens mot de tidiga preparaten som exempelvis blodtrycksmedicinen Catapresan som hjälpte föga samt för en del ett litet tillskott av en svag opiat som Dextropropoxifen.

Subutex tog helt enkelt en saknad plats och har gjort mycket nytta och framför allt räddat liv.

Den gamla sortens avgiftningens opiatabstinens med personalen moppandes, byte av hinkar, kräkningar, diarré, nysningar, sömnbrist, värk i hela kroppen, inflammations känsla i skenbena, krypningar, yrsel, ångest, ingen aptit, insomnia -Då behandlades man som brukare som den lägsta rangens patienter. Många brukare klarade inte ens ett dygn på avgiftningen, Subutex ledde till att färre skrev ut sig, just för att abstinensen var för svår och suget annars kom som ett brev från Posten.

Vissa i personalgruppen på avgiftningsavdelningen M48 Huddinge Sjukhus uttryckte, tyckte det efter Buprenorfin nedtrappningen etablerats "var för lätt" för att heroinister nu fick hjälp med Buprenorfin vid abstinens.

Detta skedde trots att visad motivation inte räckte, med personalens vetskap om de dåliga oddsen. De flesta brukare hade under årens lopp gett upp, och gått ut, gång på gång, inom ett dygn, där gjorde Buprenorfin nedtrappning en stor skillnad. En möjlighet att ge ytterligarecett redskap för att behålla motivationen för brukaren.

Ett, senare två år krävdes för att få Subutex i ett program. Trots oddsen krävdes ändå både uthållighet, dokumentation och tur för att lyckas komma in och få en underhållsbehandlingsplats. 

Minns mina döda och skäms.

.………………………………………………

Från tollerans till sk.Nolltollerans

 (Nya regler underhållsbehandling med Subutex avd. I66 HS)

spectrum-534218_180.jpg

Avdelning I66 hade tidigare arbetat med brukarnas behov och hälsa i fokus, "minskning utav skadeverkningarna".

En lyckad modell för brukarna som då lättare kunde kvarstanna i behandling. Enligt eget tycke då jag fick se båda modellerna som brukare var just minskning av skadeverkninfarna en god och human behandlingsmetod. Få blev utskrivna tilkskillnad mot under nolltollerans.

Som brukare var du vid återfall lovad en avgiftningsplats fyra gånger per kvartal på Huddingesjukhus avgiftningsavdelning, för att därefter snabbt komma tillbaks till din underhållningsplats med Subutex.

Återfall ledde inte till utskrivning däremot mindre lättnader via tätare besök och fler urinprover. Vid eget önskemål hade du dessutom möjlighet att ta Subutex/Buprenorfin dagligen istället för dubbeldos eller trippeldos.

I66 hade ett regelverk som byggde på belöning istället för repressalier, tankar och fokus var på det som fungerade bra för brukaren och när behandlingen fungerade belönades brukaren via olika lättnader i strukturen, som att få ta hem dygnsdos, ledigheter, färre urinprover m.m. 

Förändringen på I66 från ett humant förhållningssätt till sk. Nolltollerans blev stor. Nya regler gjorde att de brukare som började efter nolltollerans infördes fick ta stötdoser med Subutex/Buprenorfin vare sig de ville eller inte. Dosen sänktes också överlag och med anledning personalbrist fick de nya på underhållsbehandlingen inta medicin tre gånger i veckan istället för sju.

Måndag och onsdag togs dubbeldos, fredag trippel.

På fredagen fick de nya patienterna ta trippeldos. dos (innehöll både fredagens, lördagens och söndagens doser i ett).

Vissa brukare klagade redan på lördagen att dosen börjat dala samt att det ökande suget i stort. Flera återfall börjar inträffa mot tidigare. Symtomen ignorerades från personalens sida som menade att Subutex enligt Fass skulle hålla i exempelvis 72 timmar. Återfall ledde inte längre till en självklar plats in på avgiftningen för att senare komma tillbaks till programmet.

Nu skedde endast en kort nedtrappning på fem dagar, därefter gällde för brukaren -att söka om underhållsbehandling med Subutex.

Modellen kostade många brukare på olika vis, några for riktigt illa pga. stötdoser, eller som de skadeverkningar en ofrivillig utskrivning efter återfall ger.

Nya regler LARO avdelning I66 Huddingesjukhus

  • Subutex intages övervakat på mottagningen.
  • Urinprov lämnas måndag, onsdag och fredag.
  • Buprenorfin intas måndag, onsdag, fredag istället för som tidigare sju dagar per vecka.
  • Intag av droger, även bensodiazepiner och liknande preparat, leder till att Subutexbehandlingen avbryts.

Subutex är inte förenligt med alkohol eller bensodiazepiner. De dödsfall som rapporterats i samband med Subutex har i samtliga fall varit i kombination med alkohol och/eller bensodiazepiner

Vid utskrivning kommer en kort nedtrappning på fem dagar att ske. Därefter avbryts Subutexbehandlingen.

 

Minskning utav skadeverkningarna

Love

Tack!

Annika Samuelsson Cederberg

%d bloggare gillar detta: