FIX: The Story of an Addicted City

Se hela filmen (IMDB) hur brukaraktivism startade i Vancouver och som till slut ledde fram till öppnandet av Nordamerikas första konsumtionsrum.

 

Se hela filmen (IMDB) hur brukaraktivism startade i Vancouver och som till slut ledde fram till öppnandet av Nordamerikas första konsumtionsrum.