Fler människor som använder narkotika tvångsvårdas

Antalet tvångsvårdade enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM, ökar, enligt Socialstyrelsen. Samtidigt fortsätter antalet vårdade inom den frivilliga öppenvården att minska.

Den 1 november förra året tvångsvårdades 310 personer på institution enligt LVM, en ökning med 17 procent jämfört med året före.

Det framgår av Socialstyrelsens nya rapport Vuxna personer med missbruk och beroende samt övriga vuxna – insatser år 2013.

Antalet tvångsvårdade enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM, ökar, enligt Socialstyrelsen. Samtidigt fortsätter antalet vårdade inom den frivilliga öppenvården att minska.

Den 1 november förra året tvångsvårdades 310 personer på institution enligt LVM, en ökning med 17 procent jämfört med året före.

Det framgår av Socialstyrelsens nya rapport Vuxna personer med missbruk och beroende samt övriga vuxna – insatser år 2013.

Samtidigt minskar antalet personer som får frivillig institutionsvård. Den 1 november 2013 vårdades 2 000 personer med beroendeproblem i frivillig institutionsvård, en nedgång med 4 procent mellan 2012 och 2013. Under hela 2013 vårdades 7 000 personer i frivillig institutionsvård, det är en minskning med 5 procent.

Antalet tvångsvårdade har ökat över tid. För elva år sedan var 222 personer tvångsvårdade, det ska jämföras med 310 personer i fjol.

Under förra året fick förvaltningsrätterna, som beslutar om tvångsvård, in 861 ansökningar, en ökning med 25 procent från året innan.

Av dem som vårdades enligt LVM i november förra året använde 41 procent enbart narkotika, 27 procent endast alkohol och övriga en kombination av alkohol och narkotika. Andelen vårdade för endast alkohol har blivit färre samtidigt som de som använder enbart narkotika eller blandar har blivit fler.

Männen är i majoritet och sju av tio som tvångsvårdades enligt LVM i november förra året var män.

Kommentar: Svenska Brukarföreningen anser att det är väldigt provocerande att tillgripa LVM på t.ex. en ort som Sundsvall som stoppat intagning till substitutionsbehandling och i brist på andra alternativ.

Dessutom undrar vi vad som menas med "missbruk", vilket kan skilja sig åt från plats till plats och person till person. Vilken sorts narkotika handlar det om och i vilka mängder?

LVM en väldigt obehaglig rättslös lag som särskiljer och negativt diskriminerar mot våra medlemmar.

%d bloggare gillar detta: