STOCKHOLM BRUKARFÖRENING ÅRSMÖTE 2014

ÅRSMÖTE 2014

Stockholms Brukarförening

20 maj kl 1700

Kom och påverka föreningens arbete;

Vi bjuder på fika och hemgjorda smörgåsar!

Välkommen !!!!

ÅRSMÖTE 2014

Stockholms Brukarförening

20 maj kl 1700

Kom och påverka föreningens arbete;

Vi bjuder på fika och hemgjorda smörgåsar!

Välkommen !!!!