Socialstyrelsen på turné om beroendevård

Den 31 mars publicerade Socialstyrelsen en preliminär version av nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård.

– Nu ska vi ut på en landsomfattande turné. Vi ska träffa företrädare för sjukvården och socialtjänsten på omkring 20 regionala seminarier, säger projektledaren Maria Branting.

Den 4 april hålls det första seminariet om de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård. Därefter kommer Maria Branting och några av de experter som varit med i arbetet att medverka på seminarier runt om i landet.

Seminarierna ordnas av landstingen och kommunerna tillsammans, och det är också de som bjuder in till dem.

Den 31 mars publicerade Socialstyrelsen en preliminär version av nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård.

– Nu ska vi ut på en landsomfattande turné. Vi ska träffa företrädare för sjukvården och socialtjänsten på omkring 20 regionala seminarier, säger projektledaren Maria Branting.

Den 4 april hålls det första seminariet om de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård. Därefter kommer Maria Branting och några av de experter som varit med i arbetet att medverka på seminarier runt om i landet.

Seminarierna ordnas av landstingen och kommunerna tillsammans, och det är också de som bjuder in till dem.

Målgrupperna är politiker, tjänstemän och verksamhets- och enhetschefer, det vill säga personer som påverkar resursfördelningen och utbudet av vård och stödinsatser för personer med missbruk och beroende.

Kommentar: Varför inte bjuda in dem det handlar om? Vi har fortfarande inte fått någon inbjudan. Som vanligt ska alla med en åsikt få vara med och tycka, utan dem som verkligen berörs.

%d bloggare gillar detta: