Konsumtionsrum ledde till bättre AIDS-vård

Ny forskning visar att integrering av olika harm reduction-åtgärder, inklusive konsumtionsrum, leder till bättre resultat för personer med HIV när det gäller livslängd och åtföljsamhet till medicinering.

I studien tittade man närmare på en klinik i Kanada som specialiserar sig på dygnet-runtvård av patienter med HIV, psykisk ohälsa och/eller beroende. Det visar sig att övervakad konsumtion av narkotika, s.k. sprutrum, förbättrar dessa patienters hälsa avsevärt.

Ny forskning visar att integrering av olika harm reduction-åtgärder, inklusive konsumtionsrum, leder till bättre resultat för personer med HIV när det gäller livslängd och åtföljsamhet till medicinering.

I studien tittade man närmare på en klinik i Kanada som specialiserar sig på dygnet-runtvård av patienter med HIV, psykisk ohälsa och/eller beroende. Det visar sig att övervakad konsumtion av narkotika, s.k. sprutrum, förbättrar dessa patienters hälsa avsevärt.

Förbättringar kunde ses när det gäller livslängd, åtföljsamhet till medicinering, infektioner, överdoser, och förbättrad tilgång till palliativ vård och andra tjänster.

Studien stödjer tidigare resultat som också hittat ett samband.

Studien publiceras i tidskriften Journal of the International AIDS Society.