SBF NPF har fått sitt organisationsnummer

Nyligen fick SBF NPF (Svenska Brukarföreningen Neuropsykiatriska Funktionsnedsättningar) sitt organisationsnummer från Skatteverket.

Så nu är vi officiella på riktigt! 🙂

Mer om SBF NPF från dess Facebook-grupp:

Förskrivning av narkotiska preparat har inget med narkotikapolitik att göra. ADHD, eller substitutionsbehandling är hälsa- och sjukvård. Narkotikapolitik är tull, polis och klassificering av olika preparat.
Vi medicinerar med centralstimulantia.
Det gör inte att vi kan ta ansvar för de som använder CS i andra syften.

Nyligen fick SBF NPF (Svenska Brukarföreningen Neuropsykiatriska Funktionsnedsättningar) sitt organisationsnummer från Skatteverket.

Så nu är vi officiella på riktigt! 🙂

Mer om SBF NPF från dess Facebook-grupp:

Förskrivning av narkotiska preparat har inget med narkotikapolitik att göra. ADHD, eller substitutionsbehandling är hälsa- och sjukvård. Narkotikapolitik är tull, polis och klassificering av olika preparat.
Vi medicinerar med centralstimulantia.
Det gör inte att vi kan ta ansvar för de som använder CS i andra syften.

Vi kan & bör inte avstå den enda fungerande behandling som finns och vi ska heller aldrig behöva acceptera omotiverade och integritetskränkande krav från våra behandlare, såsom påtvingade och ofta övervakade urinprov och liknande pga att en liten del av NPF-gruppen har ett missbruk. Speciellt inte då medicinering med CS visat sig minska risken för ett framtida missbruk för oss med ADHD!

Det är inte vårt problem att lösa andras oaktsamma medicinhantering & inte heller vårt ansvar.
V tar oss också rätten att ovillkorligen, utan motivering,
ta bort alla inlägg & kommentarer som ifrågasätter vår rätt att medicinera med centralstimulantia,
såvida vi själva inte har intresse av att besvara eller bemöta det.
Av naturliga skäl sållas humbug från scientologer samt annan smörja bort.

Vårt främsta syfte är att vara en plats där vi kan mötas och delge varandra nyheter och diskutera kring neuropsykiatriska funktionshinder, medicinering, krav på screening osv.
Vi vill ta tillbaka frågan om vår medicinering, sprida information & skingra fördomar.

"Inget om oss utan oss"