INPUD kommenterar krisen på krimhalvön

INPUD har skickat ett brev till berörda enheter på FN om den kommande krisen för människor med substitutionläkemedel på Krimhalvön.

Brevet, som SBF undertecknat genom dess ordförande Berne Stålenkrantz, är bl.a. riktat till Världshälsoorgansaitionen, UNAIDS, Kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter och FN:s kontor för narkotikakontroll och förebyggande av brott.

Efter Rysslands annektering av Krim har myndigheterna meddelat att man kommer förbjuda metadon, på samma sätt som i övriga Ryssland.

INPUD har skickat ett brev till berörda enheter på FN om den kommande krisen för människor med substitutionläkemedel på Krimhalvön.

Brevet, som SBF undertecknat genom dess ordförande Berne Stålenkrantz, är bl.a. riktat till Världshälsoorgansaitionen, UNAIDS, Kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter och FN:s kontor för narkotikakontroll och förebyggande av brott.

Efter Rysslands annektering av Krim har myndigheterna meddelat att man kommer förbjuda metadon, på samma sätt som i övriga Ryssland.

I brevet uppmanar man bl.a. FN att göra offentliga uttalanden som påtalar risken för människor med OST (Opiate Substitution Treatment) om deras medicin dras in. Man kräver även att man drar tillbaka sponsringen av en HIV/AIDS-konferens i Moskva i maj.

International Network of People who Use Drugs (INPUD) är en internationell organisation för människor som använder narkotika för att ta tillvara deras rättigheter globalt.

Man läsa hela brevet på engelska här (PDF).