Vem är brukare?

ÖstgötaCorrespondenten skriver om ordet brukare och hur det nyligen analyserats av Terminologicentrum (TNC) och Socialstyrelsen. Efter en remissrunda hos landets alla kommuner har man nu enats om några rekommendationer.

Bl.a. skriver man att "TNC landar i slutsatsen att brukare är ett ord som fyller en funktion och man rekommenderar det som en övergripande term i sammanhang då en sådan behövs."

Kommentar från Christina Paulsrud på Svenska Brularföreningen/Stockholm Brukarförening:

ÖstgötaCorrespondenten skriver om ordet brukare och hur det nyligen analyserats av Terminologicentrum (TNC) och Socialstyrelsen. Efter en remissrunda hos landets alla kommuner har man nu enats om några rekommendationer.

Bl.a. skriver man att "TNC landar i slutsatsen att brukare är ett ord som fyller en funktion och man rekommenderar det som en övergripande term i sammanhang då en sådan behövs."

Kommentar från Christina Paulsrud på Svenska Brularföreningen/Stockholm Brukarförening:

För oss i Brukarföreningen är en brukare en person i vår målgrupp. Dvs en människa som använder narkotika legal, eller illegal. Brukarbegreppet är dock flytande, och beroende av sammanhanget kan innebörden skifta. I vår kontakt med beroendevården är brukaren en beroendevårdspatient. I kontakt med socialtjänsten en person som använder sig av deras insatser.