FN Rapportör om Tortyr: Förse fängelser med rena verktyg


FN: s Rapportör om Tortyr har anslutit sig till den växande gruppen med hälsoexperter och människorättsföreningar och manar till att följa det juridiska nätverket: implementerande av sprututbyte i fängelser (PNSP, Prison-based Needle and Syringe Programmes). IDPC (International Drug Policy Consortium) var med vid förra årets rapport för att undersöka hur FN: s redan existerande Standard Minimi-Regler för fångar och andra frihetsberövade.

I ljuset av det mötet belyser rapporten blottan i bruka under frihetsberövade hos personer med HIV, brukare, kvinnor, sex-arbetare och HBTQ personer. Den förstärker att sjukvård i fängelse ska motsvara den given i frihet så långt som att:

”för att försäkra att skadereducerande åtgärder, inklusive … sprututbytesprogram och evidensbaserad missbrukarvård, finns tillgängliga för brukare i alla stadier av deras frihetsberövande”

Källa: http://www.aidslaw.ca/EN/index.htm