Positiva resultat från naloxonprogram i Australien

Positiva tidiga resultat rapporteras från Australiens första studie om Naloxonutdelning bland peers.

Data från 140 deltagare i Camberra visade att motgiftet användes framgångsrikt 23 gånger och var mycket lyckat.

Användarna rapporterade bra kunskap om Naloxon och hade inga problem med att administrera läkemedlet utanför en vårdmiljö. Ytterligare positiva utfall var deltagarnas upplevelse av empowerment.

Man hoppas nu att fler regioner ska föja efter och inleda liknande försök.

Studien släpps i sin helhet i höst.

Positiva tidiga resultat rapporteras från Australiens första studie om Naloxonutdelning bland peers.

Data från 140 deltagare i Camberra visade att motgiftet användes framgångsrikt 23 gånger och var mycket lyckat.

Användarna rapporterade bra kunskap om Naloxon och hade inga problem med att administrera läkemedlet utanför en vårdmiljö. Ytterligare positiva utfall var deltagarnas upplevelse av empowerment.

Man hoppas nu att fler regioner ska föja efter och inleda liknande försök.

Studien släpps i sin helhet i höst.

%d bloggare gillar detta: