Stockholm Brukarförening anordnar rundabordssamtal om hepatit C

Vill du lära dig om hepatit C?

Kom till ett rundabordssamtal arrangerat av Stockholm Brukarförening om vad som är sant och inte sant.

Datum: Onsdag 12 februari 2014.

Adress: Livdjursgatan 5A i Slaktusområdet T-banestation Globen Tele 08-31 14 90

Vi börjar 16.30-19.00.

Välkomna!

 

Vill du lära dig om hepatit C?

Kom till ett rundabordssamtal arrangerat av Stockholm Brukarförening om vad som är sant och inte sant.

Datum: Onsdag 12 februari 2014.

Adress: Livdjursgatan 5A i Slaktusområdet T-banestation Globen Tele 08-31 14 90

Vi börjar 16.30-19.00.

Välkomna!