Anhöriggrupp

Från februari kommer vi att ha en första anhöriggrupp. Första träffen är den 26/2 kl: 19.00, på Wallingatan 40 i Svenska Brukarföreningens lokal.

Vår unge styrelsemedlem Linus Karlsson har startat en sluten grupp för unga anhöriga på facebook, den kommer att fungera som vår andra slutna grupp skillnaden är att det är för unga anhöriga upp till 25 år. För att komma med i den, kontakta Linus på linus.karlsson@svenskabrukarforeningen.se

Vi har även startat upp en grupp för anhöriga som mist sina nära, även den gruppen är sluten. För att komma med i den kontakta Annika Rosengren på annika.rosengren@svenskabrukarforeningen.se

Från februari kommer vi att ha en första anhöriggrupp. Första träffen är den 26/2 kl: 19.00, på Wallingatan 40 i Svenska Brukarföreningens lokal.

Vår unge styrelsemedlem Linus Karlsson har startat en sluten grupp för unga anhöriga på facebook, den kommer att fungera som vår andra slutna grupp skillnaden är att det är för unga anhöriga upp till 25 år. För att komma med i den, kontakta Linus på linus.karlsson@svenskabrukarforeningen.se

Vi har även startat upp en grupp för anhöriga som mist sina nära, även den gruppen är sluten. För att komma med i den kontakta Annika Rosengren på annika.rosengren@svenskabrukarforeningen.se