Inkompetenta socialarbetare ödelägger människors liv

Historien som gick att läsa om i tidningen City den 2/10-08, handlade om Peter som genomgått en behandling på Island för sitt missbruk och drogfri kom tillbaka till hemlöshet (Härbärge) är varken förvånande eller på något sätt unik.

Denna hånfullt vidriga människosyn och samhällsekonomiskt oförsvarbara framförhållande planering för våra medborgare är hos kommunerna snarare en regel än ett undantag.

En forskningsrapport som gjordes för ett antal år sedan av Statens institutionsstyrelse, men är minst lika aktuell idag visar på en avskyvärd människosyn mot människor som genomgått en behandling för ett beroende och förändrat sin livssituation.

Historien som gick att läsa om i tidningen City den 2/10-08, handlade om Peter som genomgått en behandling på Island för sitt missbruk och drogfri kom tillbaka till hemlöshet (Härbärge) är varken förvånande eller på något sätt unik.

Denna hånfullt vidriga människosyn och samhällsekonomiskt oförsvarbara framförhållande planering för våra medborgare är hos kommunerna snarare en regel än ett undantag.

En forskningsrapport som gjordes för ett antal år sedan av Statens institutionsstyrelse, men är minst lika aktuell idag visar på en avskyvärd människosyn mot människor som genomgått en behandling för ett beroende och förändrat sin livssituation.

Den efterforskning som gjorts av SIS gällde då endast 52 personer (bara i Stockholm finns runt 3000 Hvb eller andra former av boendeplatser för utsatta människor, där kostnaden uppgår till runt 30 000 skattekronor per plats och månad). Resultatet av denna utredning visar att av de 40 procent som hade en egen lägenhet vid behandlingsstart hade en femtedel förlorat den.

Av de resterande 60 procenten som var hemlösa vid inskrivningen hade ingen fått en egen bostad, utan samtliga var fortfarande hemlösa efter behandlingens slut. Uppföljningen gjordes i genomsnitt åtta månader efter avslutad institutionsvistelse.

Detta förhållningssätt kommer fortsätta så länge det inte finns någon fysisk person som ställs till svars för denna psykiska misshandel.

För som det är idag och alltid varit kan politiker och tjänstemän gömma sig bakom en sekretesslag, vilken så fint i teorin sägs finnas där för ”klientens” skull, men i praktiken öppnar denna lag för möjligheten att mörklägga de psykiska övergrepp som dagligen pågår i det tysta.

Där myndigheter godtyckligt tillåts leka med andra människors liv och död. Detta kommer fortgå så länge vi har en allmän brist på billiga hyresrätter, en icke socialt ansvarstagande allmännytta, privatvärdar och en handlingsförlamad och empatilös socialtjänst.

%d bloggare gillar detta: