Fallbeskrivning: Lunginflammation ledde till utskrivning

Denna fallbeskrivning är från runt 2006-2007.

En patient på en klinik i Stockholm insjuknade i lunginflammation.

Det blev akut vilket resulterade i ambulans till Södersjukhuset, väl där inläggning på avdelning.

Patienten hade framförhållning gällande sina dagsdoser Metadon vilket nu som inlagd ej gick att hämta som vanligt på kliniken.

Då patienten inte når fram till personal talas detta in via klinikens telefonsvarare.

Trots den akuta situationen ringer kliniken ej upp varken patient eller Södersjukhuset med resultat att patienten blev utan sina dagsdoser Metadon i tio dagar.

När patienten blir tillfrisknat och återvände till kliniken fick hon reda på att hon pga. att ej inkommit dagligen och hämtat sitt Metadon under tio dagar lett till utskrivning.

Denna fallbeskrivning är från runt 2006-2007.

En patient på en klinik i Stockholm insjuknade i lunginflammation.

Det blev akut vilket resulterade i ambulans till Södersjukhuset, väl där inläggning på avdelning.

Patienten hade framförhållning gällande sina dagsdoser Metadon vilket nu som inlagd ej gick att hämta som vanligt på kliniken.

Då patienten inte når fram till personal talas detta in via klinikens telefonsvarare.

Trots den akuta situationen ringer kliniken ej upp varken patient eller Södersjukhuset med resultat att patienten blev utan sina dagsdoser Metadon i tio dagar.

När patienten blir tillfrisknat och återvände till kliniken fick hon reda på att hon pga. att ej inkommit dagligen och hämtat sitt Metadon under tio dagar lett till utskrivning.

Hon har självfallet  fått utskrivningen upphävd med omedelbar verkan.

Det som stör oss är att man ifrån klinikens sida, likt tidigare tillfällen, helt tog det för givet att patienten tagit återfall.

Jag upplever att man därifrån helt enkelt väntar ut patientens frånvaro i tio dagar.

Jag föreställde mig att det ingick i personalens arbetsuppgifter att undersöka vad som kan ha hänt med en frånvarande patient, i fall han eller hon är häktad, inlagd på sjukhus eller i värsta tänkbara scenariot ligger död hemma i sin lägenhet/boende.

Vilket skulle vare mer etiskt och skulle visa visa på någon slags empati eller intresse åt patientens vägnar.

Man blir konfunderad pga. att personalen säger att de alltid oroar sig eller gör saker och ting för vårt bästa som deras patienter.