Intervju med mannen bakom det kommande sprututbytet i Jönköping

Som vi skrev tidigare kommer troligtvis ett sprututbyte att öppna upp snart i Jönköping.

En av de ansvariga bakom det nya sprututbytet är smittskyddsläkaren Peter Iveroth.

Redaktionen på SBF Riks har intervjuat honom för att ta reda mer om vad som ligger bakom hans engagemang i frågan.

Som vi skrev tidigare kommer troligtvis ett sprututbyte att öppna upp snart i Jönköping.

En av de ansvariga bakom det nya sprututbytet är smittskyddsläkaren Peter Iveroth.

Redaktionen på SBF Riks har intervjuat honom för att ta reda mer om vad som ligger bakom hans engagemang i frågan.

Hur länge har du hållit på att driva frågan om ett sprututbytesprogram i Jönköpings län?
Jag började driva frågan när jag tillträdde som smittskyddsläkare för tre år sedan. För ett år sedan fick jag draghjälp av engagerade läkare och sjuksköterskor på infektion men också från missbrukarvården som ser detta programmet som ett sätt att nå ut till nya grupper.
 
Historien påminner om hur Kalmar fick sitt sprututbytesprogram. Då var det också en infektionsläkare som var drivande i att lyfta fram frågan. Tror du det är många infektionsläkare som tycker likadant som dig ute i landet?
Ja, det tror jag. Många läkare på infektionskliniken i Jönköping är engagerade i detta och ser behovet att nå ut till missbrukargruppen också för att minska på risken att drabbas av bakteriella infektioner på grund av smutsiga verktyg.
 
Varför tror du sprututbyten blivit en sådan politisk och ideologisk fråga? Har infektionsläkare eller sjukvården varit för tysta i debatten och låtit andra intressen höras?
Principiellt handlar det om att ”sprutbyte” uppmuntrar till olaglig verksamhet samt att risken skulle öka att vi skulle få fler missbrukare om vi tillhandahåller rena verktyg. Inga studier där sprutbyte förekommer kan belägga detta.
 
När tror du sprututbytet kan komma igång?
Från landstingets sida kan vi starta omedelbart men vi har inte fått godkännande från Jönköpings kommun ännu. Politikerna där tvekar och det är moderaterna där som är emot.
 
Varför vart du så engagerad i sprututbytesfrågan? Var det av någon speciell anledning?
Som smittskyddsläkare är det mitt jobb att arbeta förebyggande i smittspridningsfrågor. Sedan är den här patientgruppen en hårt utsatt grupp som vi aldrig ser förrän det är försent när dom redan drabbats av en komplikation till missbruket. I det förebyggande arbetet ligger att motivera dessa patienter till behandlingsprogram.
 
Tycker du det är för svårt att starta upp ett sprututbytesprogram i Sverige idag, att det borde vara lättare?
Ja, frågan har blivit för politiskt infekterad. Politiker ska ju egentligen inte gå in och detaljstyra behandlingsprogram i vården, det var landstingspolitikernas kommentar när man ändade sitt tidigare beslut här i landstinget. Men nu har vi kört fast i kommunen och det kan ju tyckas onödigt krångligt att landstinget behöver kommunens tillstånd för att bedriva sprutbytesverksamhet.
 
Hur kommer ert sprututbytesprogram se ut i Jönköping? Kommer det tex finnas någon äldersgräns, krav på ID och hur många sprutor/kanyler kommer man få med sig?
Vi kommer att i stort kopiera Stockholm som drog igång för ett halvår sedan. Åldersgräns och id krav men hur många kanyler åt gången vet jag inte. Vi ska besöka dom nu i januari för att lära oss deras arbetssätt.
 
Vad tycker du borde göras för att höja "statusen" på hepatit C-problemet och varför tror du c-hepatit hamnat i skymundan av HIV?
HCV har inte haft samma dödliga stämpel på sig som HIV. Den höga risken för kronisk infektion med cirros och levercancer som följd har försvunnit i debatten. Lidandet för den enskilde och samhällskostnaderna för att behandla HCV patienter när dom väl tagit sig ur missbruket har inte heller kommit fram.
 
Vad anser du behöver göras för att höja statusen och minska stigma för människor som injicerar narkotika så att de lättare kan begära vård och vara medvetna om sina rättigheter?
Precis som för HIV visa på den goda behandlingseffekten. Lyfta fram att man kan ta sig ur missbruket med bra behandlingsprogram och sedan leva ett helt normalt liv. Innan man hade tillgång till bromsmediciner i Afrika var det ingen som ville testa sig för HIV för det gav bara stigmatisering utan att man vann något på det själv.