Ny rapport om ungdomar som injicerar

Harm Reduction International (f.d. International Harm Reduction Association) har sammanställt den första globala rapporten om människor under 18 år som injicerar droger.

Hittills har det varit svårt att samla in statistik om åldersgruppen, ofta får man förhålla sig till endast uppskattningar eftersom ungdomar håller sig undan och utnyttjar inte heller traditionella harm reduction- och sjukvårdstjänster.

Rapporten hoppas förbättra statistiksglappet internationellt, speciellt när det gäller HIV-vård och andra förbisedda skador från osäker injicering, tex hepatit C.

Harm Reduction International (f.d. International Harm Reduction Association) har sammanställt den första globala rapporten om människor under 18 år som injicerar droger.

Hittills har det varit svårt att samla in statistik om åldersgruppen, ofta får man förhålla sig till endast uppskattningar eftersom ungdomar håller sig undan och utnyttjar inte heller traditionella harm reduction- och sjukvårdstjänster.

Rapporten hoppas förbättra statistiksglappet internationellt, speciellt när det gäller HIV-vård och andra förbisedda skador från osäker injicering, tex hepatit C.

HRI samarbetar med bl.a. Save the Children, International HIV/AIDS Alliance och Youth RISE för att producera en guide för organisationer för att bättra förbereda dem i sitt arbete med ungdomar.

Temat med ungdomar och harm reduction kommer att vara ett fokusområde för HRI under 2014.