I ett nytt program undervisas brukare i Australien i att administrera den livräddande medicinen Naloxon

Brukare i Australien undervisas att administrera potentiellt livräddande medicin i ett krafttag att förhindra människor från att dö av överdosering.

Naloxon, även känd som Narcan, har använts av sjukvårdspersonal i åratal och kan snabbt vända effekterna av droger som heroin och Oxycontin.

Pilotprogrammet startades i Canberra för 18 månaders sedan med att brukare förseddes med ett kit – spruta, handskar och avfallsbehållare – och visades hur de använder det korrekt.

”Målet med det här programmet är att lära dig hur du hanterar överdosens riskfaktorer samt att förse brukaren med en sats att ta med hem,” berättar Nicole Wiggins från Canberra Alliansen för Förebyggande och Minimering av Skadeverkningar.

Brukare i Australien undervisas att administrera potentiellt livräddande medicin i ett krafttag att förhindra människor från att dö av överdosering.

Naloxon, även känd som Narcan, har använts av sjukvårdspersonal i åratal och kan snabbt vända effekterna av droger som heroin och Oxycontin.

Pilotprogrammet startades i Canberra för 18 månaders sedan med att brukare förseddes med ett kit – spruta, handskar och avfallsbehållare – och visades hur de använder det korrekt.

”Målet med det här programmet är att lära dig hur du hanterar överdosens riskfaktorer samt att förse brukaren med en sats att ta med hem,” berättar Nicole Wiggins från Canberra Alliansen för Förebyggande och Minimering av Skadeverkningar.

Överdosrelaterade dödsfall ökar i Australien

För närvarande dör varje år omkring 650 personer i Australien och experter förutspår att den siffran kommer stiga med 50 årligen.

Dr Ingrid van Beek, från Sydney's Kirketon Road Centre, tränar för närvarande människor i att använda kittet och hoppas att de ska distribueras riksomfattande i en nära framtid.

Källa: Lateline