Risk för botulism bland heroinanvändare

Svenska Brukarföreningen går nu ut och varnar användare av heroin att vara extrra försiktiga med tanke på att sårbotulism upptäckts hos brukare i Norge.

Smittskyddsinstitutet har i dagarna också kommit ut med en uppmaning att utöva försiktighet och vara uppmärksam på tidiga symptom som dubbelsyn, muntorrhet och talsvårigheter.

Bakgrunden är att Norska folkhälsoinstitutet har diagnostiserat två fall, och har ytterligare fyra misstänkta fall (alla mellan 35-55 år), av sårbotulism hos människor som injicerar heroin i Osloområdet mellan 10-25 Oktober 2013.

Upptäckterna antyder att det finns ett kontaminerat parti heroin som förorenats med sporer från bakterien Clostridium botulinum.

Svenska Brukarföreningen går nu ut och varnar användare av heroin att vara extrra försiktiga med tanke på att sårbotulism upptäckts hos brukare i Norge.

Smittskyddsinstitutet har i dagarna också kommit ut med en uppmaning att utöva försiktighet och vara uppmärksam på tidiga symptom som dubbelsyn, muntorrhet och talsvårigheter.

Bakgrunden är att Norska folkhälsoinstitutet har diagnostiserat två fall, och har ytterligare fyra misstänkta fall (alla mellan 35-55 år), av sårbotulism hos människor som injicerar heroin i Osloområdet mellan 10-25 Oktober 2013.

Upptäckterna antyder att det finns ett kontaminerat parti heroin som förorenats med sporer från bakterien Clostridium botulinum.

Det viktigaste att komma ihåg är att  botulism är en allvarlig och livshotande sjukdom, men som går att bota om personen kommer i kontakt med sjukvården snabbt.

Informationsfilen iinnehåller också tips på hur du kan reducera riskens att smittas.

Informationen i sin helhet finns bifogad i PDF-filen som finns att ladda ner här.

Sprid gärna denna information till de som kan behöva dem!

%d bloggare gillar detta: