Ny sektion på hemsidan varnar användare

Vi har en ny sektion på hemsidan.

Under Varningar kommer man kunna hitta livsviktig information som behöver nå användare snabbt.

T.ex. upplysningar om mjältbrand i heroin, sårbotulism, kontaminerade partier, farliga utblandningar, och extra potent narkotika.

Adressen dit är enkel och lätt att komma ihåg:
http://www.svenskabrukarforeningen.se/varning

Vi har en ny sektion på hemsidan.

Under Varningar kommer man kunna hitta livsviktig information som behöver nå användare snabbt.

T.ex. upplysningar om mjältbrand i heroin, sårbotulism, kontaminerade partier, farliga utblandningar, och extra potent narkotika.

Adressen dit är enkel och lätt att komma ihåg:
http://www.svenskabrukarforeningen.se/varning