Namninsamling för sprutbyte

Linköping Brukarförening har dragit igång en namninsamling för att få ett sprututbyte i staden.

Vi har skrivit ut namnlistor och har börjat cirkulera namnlistan i kommunhuset.

Vi har också satt upp den på vår beroendeklinik!

Mer i vår Facebookgrupp.

Linnköping BF

Linköping Brukarförening har dragit igång en namninsamling för att få ett sprututbyte i staden.

Vi har skrivit ut namnlistor och har börjat cirkulera namnlistan i kommunhuset.

Vi har också satt upp den på vår beroendeklinik!

Mer i vår Facebookgrupp.

Linnköping BF