Distribution av Naloxon kommer till Cambridge i pilotprojekt

Engelsk polis, sociala myndigheter och härbärgen går samman i universitetsstaden Cambridge för att försöka reducera antal dödliga överdoser.

Ännu en stad i Storbritannien sjösätter nu ett projekt som går ut på att distribuera överdosläkemedlet Naloxon till brukare. Allt för att rädda liv.

Engelsk polis, sociala myndigheter och härbärgen går samman i universitetsstaden Cambridge för att försöka reducera antal dödliga överdoser.

Ännu en stad i Storbritannien sjösätter nu ett projekt som går ut på att distribuera överdosläkemedlet Naloxon till brukare. Allt för att rädda liv.

Programmet går ut på att deltagare, både föreståndare och användare, går en kurs som lär ut Naloxon-administration, utbildning om hjärt- och lungräddning och kunskap i överdosprevention.

De utrustas sedan med läkemedlet i ett paket tillsammans med informationsmaterial.

Naloxon blockerar opiater- och opioiders effekt i kroppen och stoppar därmed ett möjligt andningstillestånd.

Ett 30-tal personer har redan gått kursen och även poliser kommer senare att ta kursen.

Pilotprogrammet kommer att utvärderas efter sex månader.

 

%d bloggare gillar detta: