SBF har gått med i VNGOC

Svenska Brukarföreningen har nu accepterats som fullvärdig medlem i Vienna Non-Governmental Organization Committee on Drugs (VNGOC).

VNGOC är en viktig länk mellan NGO's (Non-governmental organization) och internationella institutioner rörande narkotikapolitik, strategi och FN's narkotikakonventioner.

Målet med vårt medlemskap är att jämna ut oblansen inom organsiationen och vi ser fram emot kommande möten.

Nästa möte sker i December.

 

Svenska Brukarföreningen har nu accepterats som fullvärdig medlem i Vienna Non-Governmental Organization Committee on Drugs (VNGOC).

VNGOC är en viktig länk mellan NGO's (Non-governmental organization) och internationella institutioner rörande narkotikapolitik, strategi och FN's narkotikakonventioner.

Målet med vårt medlemskap är att jämna ut oblansen inom organsiationen och vi ser fram emot kommande möten.

Nästa möte sker i December.